ÎN CURÂND: Codul Muncii ar putea fi modificat! Concret, se are în vedere aplicarea unei măsuri prin care se dorește eliminarea disparităților salariale. Totodată, autoritățile spun că, prin modificările aplicate, salariile ar avea șansa să devină mai atractive în România, astfel încât lumea să nu mai fie tentată să plece să muncească în alte țări.

„Prezenta inițiativa legislativă vizează corelarea  procentuală a valorii salariului minim național brut, cu aceea a salariului mediu național brut pentru a conferi o garanție reală asigurării unui nivel de trăi decent pentru cetaj:eni. În acest sens, în acord cu demersurile europene în materie, propunem că valoarea salariului minim național brut să nu poată reprezenta mai pu^în de 60% din valoarea salariului mediu național brut”, se spune în motivarea inițaitivei legislative.

De luat în seamă: Europeană a constatat necesitatea de a demara discuțiile privind un salariu minim european și a lansat deja prima etapă a consultării cu partenerii sociali.

”Statul trebuie să acorde drepturi și să solicite respectarea obligațiilor, în mod egal, echilibrat și corect, atât mediului privat cât și cetățenilor. Astfel, datoria ce incumbă fiecărui stat include protecția individului prin asigurarea unui nivel de trăi decent, prin raportare la nivelul economiei naționale.

Demersul normativ este complex și ar viza:

– readucerea în țară a românilor plecați la muncă în alte țări;

– reducerea decalajelor între statele europene și cetățenii acestora;

– garantarea asigurării standardelor și condițiilor minime de trăi decent pentru populate;

– diminuarea migrației forței de muncă autohtone;

– reducerea șomajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim;

– colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat necesare efectuării de noi invesiții;

– distribuția mai echitabilă a profiturilor în plan european etc” se mai spune în expunerea de motive.

Măsura prevăzută va fi este inclusă în Codul Muncii și prevede că: 


”Raportul dintre salariul de baza minim brut pe țară și salariul mediu brut pe economic va crește în tranșe anuale egale începând cu dată de 1 ianuarie 2022, urmând că la dată de 31 decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe țara să reprezinte 60% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Începând din anul 2025, salariul minim va fi actualizat anual, în luna ianuarie, pentru a se păstra raportul de 60% dintre salariul minim brut și salariul mediu brut, având că referință salariul mediu brut din luna decembrie a anului anterior, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau publicat de Institutul Național de Statistică(INS)”.