Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 8 – 26 iulie 2019, acţiuni de control la nivel național, în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare totală de 1.421.586 euro, adică 6.724.100 de lei.
În acest context, au fost depistate 325 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale. Potrivit unui comunicat oficial, dintre acestea câte 26 erau din județele Constanța și Prahova, 25 din Argeș și 24 din județul Bihor.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 3.774 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 5.904.600 de lei, din care 4.480.000 lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 1151 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2.582 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 819.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 416 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 162 au avut loc în București, 56 în Argeș și 51 în județul Timiș. În perioadele 06 – 08 iunie, 12 – 14 iunie, 19 – 21 iunie și 25 – 27 iunie 2019, s-au desfășurat, la nivel național, acțiuni de control pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42,43, precum și pentru verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă (timp de muncă și de odihnă; salarizare) atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Obiectivele campaniei au fost:  Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă;  Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.  Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social.  Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum și în domeniul sănătății și securității în muncă;;  Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate;  Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind încadrarea în muncă a persoanelor pentru prestarea de activități specifice domeniului construcțiilor, după cum urmează: Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti Tel.: +4 021 302 70 31; Fax: +4 021 252 00 97 E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro www.inspectiamuncii.ro | www.romania2019.eu 2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească.
– primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;
– primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenta a salariaților cel târziu în ziua anterioara începerii activități;
– primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care contractul individual de muncă este suspendat;
– primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.
Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei în domeniul securității și sănătății în muncă, identificate în timpul vizitelor de control, au vizat situațiile în care:  nu sunt acordate și folosite echipamente de protecție individuală împotriva căderilor (EIP);  nu sunt utilizate echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;  nu este asigurată o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii;  nu este verificat modul în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât lucrătorii să nu cadă sau să fie expuși căderilor de obiecte.
Acţiunile de control s-au concretizat în următoarele rezultate: – în domeniul relațiilor de muncă, valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor este de 8.229.400 lei, 515 persoane au fost depistate prestând munca nedeclarată, au fost constatate 7 infracţiuni pentru încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau nerespectarea regimului de muncă al minorilor și au fost dispuse 2.347 de măsuri pentru remedierea deficiențelor. – în domeniul securității și sănătății în muncă: valoarea totală a amenzilor aplicate 1.368.000 de lei, iar pentru cele 3.533 de deficienț

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2.582 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 819.500 de lei.
e constatate, s-au dispus 3.534 de măsuri pentru remedierea acestora.
Mihail Adrian Oprescu, inspector general de stat, a declarat că modul în care vor fi realizate măsurile dispuse în această campanie va fi monitorizat de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă cu ocazia acțiunilor de control ale ”Campaniei naționale privind modul în care angajatorii previn căderile de la înălțime în șantierele temporare și mobile”, din Programul cadru de acțiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019.