Consilierul Președintelui CCIR, membru în Grupul III al CESE – Diversitate Europa, Mihai Ivașcu (foto), a fost raportorul avizului Comitetului Economic și Social European privind „Strategia Industrială a Uniunii Europene”, adoptată cu 207 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri. Documentul, publicat în Monitorul Oficial al Uniunii Europene, redă opinia consultativă a organismului european care reprezintă societatea civilă organizată și menționează importanța echilibrului adecvat între sprijinirea întreprinderilor europene, respectarea obiectivului de atingere a neutralității climatice până în 2050 și oferirea de stimulente pentru consumatori, astfel încât să consolideze consumul de produse și servicii durabile.

 

„Europa are nevoie de o bază industrială competitivă și puternică, dacă dorește să își păstreze rolul de lider la nivel mondial. Politica industrială trebuie să meargă mână în mână cu o politică comercială și externă fermă, care, la rândul ei, trebuie să dezvolte strategii de asigurare a accesului la materiile prime”, a declarat Mihai Ivaşcu, consilier al Preşedintelui CCIR şi Raportor CESE.

 

Avizul CESE privind „Strategia Industrială a Uniunii Europene” propune stabilirea unui plan clar în ceea ce privește tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De asemenea, documentul face referire la importanța investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și valorificarea avantajelor competitive ale Uniunii Europene. Totodată, este susţinută aprofundarea pieței unice, cu condiții de concurență mai echitabile în raport cu firmele din țări terțe. Nu în ultimul rând, avizul CESE are în vedere recesiunea economică masivă ca urmare a pandemiei de COVID-19, prezentând soluţii pentru ca pierderea temporară a producției industriale să nu devină una permanentă.

 

„Pandemia de COVID-19 a generat o recesiune care nu poate fi depăşită decât acționând în coordonare în cadrul spaţiului european, restabilind capacitatea companiilor de a genera valoare adăugată, prin investiţii și crearea de locuri de muncă. Este foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să își demonstreze puterea și forța în aceste momente dificile. Solidaritatea, cooperarea și respectul reciproc sunt esențiale pentru o redresare rapidă”, a declarat Mihai Ivaşcu, consilier al Preşedintelui CCIR şi Raportor CESE.

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.