La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au votat in sedinta de astazi infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care va avea ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice, precum si infiintarea Companiei Municipale Energetica Servicii S.A., care va desfasura activitati de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, cu precadere in domeniul energetic.

Primul proiect de hotarare se refera la infiintarea a doua noi companii municipale, Termoenergetica S.A. si Energetica Servicii S.A., care vor prelua intreaga activitate, precum si patrimoniul si portofoliul de contracte al Companiei Municipale Energetica S.A., care se va dizolva si va fi radiata de la Registrul Comertului.

Al doilea proiect de Hotarare se refera la asigurarea de catre RADET a continuitatii prestarii serviciului public de alimentare cu energie termica, pana la preluarea acestuia de catre Compania Municipala Termoenergetica SA, precum si la faptul ca intreg personalul angajat la RADET va fi preluat de catre noul operator, iar al treilea proiect de Hotarare se refera la aprobarea de catre CGMB a studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a modelului de contract privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica, intocmite de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti Ilfov, precum si imputernicirea ADI de a delega acest serviciu catre Compania Municipala Termoenergetica S.A.

Compania Municipala Termoenergetica S.A. va avea ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice, urmand ca acest serviciu public sa-i fie delegat, conform Legii 51, de catre ADI Termoenergetica Bucuresti Ilfov. De asemenea, Compania Municipala Energetica Servicii S.A. va desfasura activitati de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, cu precadere in domeniul energetic.

Printre obiectivele de investitii pe care aceasta societate nou infiintata le va prelua de la compania municipala care va fi dizolvata se numara cel privind reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, inclusiv aplicatia pentru obtinerea a 176 de milioane de euro fonduri europene prin POIM, precum si toate contractele de mentenanta si/sau reparatii ale centralelor termice din incinta spitalelor adminstrate de Primarie. De asemenea, Energetica Servicii S.A. va prelua si proiectul demarat de Energetica S.A. privind infiintarea unei retele de statii de incarcare pentru autovehiculele electrice.

Actionarii noilor companii municipale sunt localitatile membre in ADI Termoenergetica Bucuresti Ilfov, respectiv:

– Municipiul Bucuresti (99,99996%, adica 11.988 actiuni nominale a cate 10 lei)

– Comuna Chiajna (0,00002%, adica 6 actiuni nominale a cate 10 lei)

– Orasul Popesti-Leordeni (0,00002%, adica 6 actiuni nominale a cate 10 lei).