Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou recrutează candidaţi în vederea participării la:

  • concursul de admitere pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti, după cum urmează:
  • Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Operațiuni de intelligence – 3 locuri (bărbaţi şi femei)
  • Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii – 3 locuri (bărbaţi şi femei)
  • la concursul de admitere pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, cursuri cu frecvență, durata studiilor 3 ani, după cum urmează:
  • Facultatea de Științe Economice și Administrative, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani) Finanțe-contabilitate, 1 loc (femei și bărbați)

Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secțiunea Carieră/ Admitere în instituții de învățământ/ Admitere 2024: https://anp.gov.ro/cariera/admitere-institutii-de-invatamant-2/admitere-2024/

Informaţii  suplimentare se pot obţine de pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane și Formare Profesională – Penitenciarul deFemei Ploieşti – Târgşorul Nou.