CIFRE DEMNE DE LUAT ÎN SEAMĂ : Peste 254.000 de tineri cu vârste între 18 și 24 de ani (15,7%), din România, absolviseră cel mult clasa a VIII-a în anul 2019, arată datele Comisiei Europene prelucrate de Edupedu.ro. Rata de părăsire timpurie a școlii, calculată ca indicator monitorizat pentru Strategia 2020, a scăzut astfel la un minimum istoric (15,7% în 2019 față de 16,4% în 2018 și 18,1% în 2017), dar este încă departe de ținta asumată de România în 2011 pentru anul 2020, aceasta fiind la 11,3%. Media Uniunii Europene a fost în 2019 de 10,3%.

Tinerii care părăsesc prematur școala sunt acei tineri care la vârsta de 18-24 de ani nu au absolvit mai mult de clasa a VIII-a și care nu au mai urmat apoi cursuri de formare. Potrivit specialiștilor, aceștia sunt mai predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc un loc de muncă. Estimările legate de competențe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu școala, potrivit raportului Comisiei Europene. Iar această problemă generează o serie de costuri publice și sociale, sub forma unor venituri și a unei creșteri economice mai mici, a unor venituri fiscale mai reduse și a unor costuri mai ridicate pentru serviciile publice, cum sunt cele din sănătate, justiție și plata prestațiilor sociale.

*Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un obstacol în calea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, afectează productivitatea și competitivitatea și alimentează sărăcia și excluziunea socială. Având în vedere faptul că forța sa de muncă este în scădere, Europa trebuie să folosească la maximum resursele umane de care dispune. Tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de educație și de formare vor avea, cel mai probabil, un deficit de competențe și de calificări. Aceștia se confruntă cu un risc mai ridicat de șomaj, de excluziune socială și de sărăcie (ec.europa.eu ).

IMPORTANT: Printre obiectivele Strategiei Europa 2020 se numără și reducerea la mai puțin de 10 % a procentajului de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care părăsesc timpuriu sistemul de educație și de formare.

Rata de părăsire timpurie a școlii, calculată ca indicator monitorizat pentru Strategia 2020, a scăzut astfel la un minimum istoric.

Ar fi de remarcat, de exemplu, că, potrivit statisticilor oficiale, în anul 2016, 4 milioane de tineri europeni părăsiseră timpuriu școala. Numai aproximativ 45 % dintre aceștia au acum un loc de muncă.

Riscul de a părăsi timpuriu școala este mai mare în cazul tinerilor proveniți din familii de migranți. Acest risc este și mai ridicat în special în cazul tinerilor de etnie romă și al altor minorități defavorizate.

*17 state membre au atins deja unul dintre obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, și anume reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la sub 10 %. Alte două țări – Letonia (10,0 %) și Germania (10,3 %) – sunt foarte aproape de acest prag. Dintre cele 11 țări care nu îndeplinesc încă obiectivul stabilit la nivelul UE, numai Italia și-a atins ținta națională de 16 %. Dintre statele membre care au rata mai mică de 10 %, cinci nu și-au atins încă obiectivele naționale, care sunt mai ambițioase: Finlanda, Țările de Jos, Republica Cehă, Slovacia și Polonia.

 foto: ziare.com