Direcția de Sănătate Publică din București a anunțat Ministerul Sănătății că a verificat 10 unități sanitare private din municipiul București, ca urmare a apariției în mass-media a informațiilor privind activitatea falsului medic Matteo Politi/Matthew în aceste structuri, dar și a informațiilor primite la numărul de telefon pus la dispoziție.

Conform raportului preliminar, inspectorii DSPMB au decis închiderea uneia dintre aceste clinici medicale, au emis decizii de suspendate a activității pentru alte 3 clinici medicale și au aplicat sancțini contravenționale în valoare de 72 200 de lei.

Mai mult, inspectorii sanitari au constatat că în cazul a două dintre adresele la care figurau clinici medicale nu se desfășura activitate medicală, una dintre unități fiind în reamenajare, iar în cadrul celeilalte desfășurându-se activități de import-export (comerț cu ridicata de produse farmaceutice).

Acolo unde au fost aplicate sancțiuni financiare și închis/suspendat activitatea au fost înregistrate mai multe nereguli, dintre care amintim:

nerespectarea structurii spațial funcţionale;
prezentarea documentelor medicale pentru consultaţiile medicale efectuate de Matteo Politi, fără documente care să certifice calitatea de medic;
nu se asigură dotarea minimă obligatorie pentru Cabinetul de Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie Reparatorie;
nerespectarea ritmului de evacuare a deşeurilor medicale periculoase;
identificarea de produse medicamentoase cu termen de valabilitate depășit.
lipsa din dotarea unitățiilor a produselor biocide specifice dezinfecției mîinilor personalului și instrumentarului;
lipsa dispozitivului de termosudare a ambalajelor hârtie-plastic;
lipsa evidenței activității de sterilizare și a personalului calificat pentru această activitate;
neefectuarea verificării tehnice a aparaturii de sterilizare;
existența materialelor sanitare și a produselor medicamentoase cu termen de valabilitate expirat.
lipsă grafice zilnice orare cu operațiunile de curățenie/dezinfecție efectuate pentru fiecare încăpere și între intervenții.
nerespectarea structurii autorizate (sala recoltări probe biologice a fost transformată în depozit, lipsa vestiar/garderobă pacienți);
nerespectarea de către personal a precauțiunilor universale, protocoalele și procedurile de lucru;
identificarea în sala de operații de instrumentar și material moale nesterile (cu termen de valabilitate depășit).
La data controlului, într-una dintre clinici nu s-a putut face dovada autorizației sanitare de funcționare, nu era asigurat grupul sanitar pentru personal și nici iluminatul natural.

În cazul clinicii care a fost închisă, unitatea acorda consultații medicale deși avea emisă Decizia de Suspendare a Activității nr. 36/02.09.2018, încă din luna septembrie a anului 2018, iar la una dintre cele 10 clinici verificările sunt în curs de desfășurare, ele nefiind finalizate.

Conducerea DSPMB a anunțat MS că a depus deja plângere penală împotriva angajaților care au întocmit și verificat codurile de parafă.

În perioada următoare, inspectorii sanitari vor continua verificările și la alte unități de acest tip.