În conformitate cu prevederile art.94, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ilfov, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov pentru data de 24.04.2019 (miercuri), ora 14.00, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Doctor Ernest Juvara nr.3-5 sector 6, Bucureşti.
Iată ce conține ordinea de zi:
🔹 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ilfov din data de 22.03.2019.
🔹 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 28.03.2019.
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov. 
🔹 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov. 
🔹 Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov. 
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.14/2018 și nr.108/2016) privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.111/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.15/2018 și nr.114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”. 
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare – strada Gării, comuna Jilava, județul Ilfov”. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2018 (pentru modificarea Hotărâri Consiliului Județean Ilfov nr.44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”. 
🔹Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”. 
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov. 
🔹 Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”. 
🔹 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”. 
🔹 Proiect de hotărâre privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov– Consiliul Județean Ilfov
🔹 Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov” domnului Academician Prof. dr. Nicolae Victor Zamfir 
🔹 Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov” domnului Prof. dr. Gérard Mourou. 
🔹 Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”. 
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
🔹 Diverse.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov.