Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, arată un comunicat ANAF.

Prin același act normativ, s-a stabilit că, dacă Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

  1. a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
  2. b) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Bonificația prevăzută la lit.b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută la lit.a), caz în care se aplică ambele bonificații.

Declarația unica se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din: activitați independente, drepturi de proprietate intelectuala, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursa, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activitați agricole, piscicultura și/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de moneda virtuala sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanța).

Declarația unica se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtatesupuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitați independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitați agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță astfel:

– prin intermediul serviciului “Spaţiul Privat Virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Pentru îndrumare și asistență la completarea declarației, persoanele fizice  pot apela numărul 031.403.91.60 sau pot vizualiza, pe site-ul ANAF, la secțiunea ”Toate formularele cu explicații” Instrucțiunile de completare a declarației, precum și tutorialul video postat in secțiunea Asistență Contribuabili/Ghiduri Curente, la acest link.