Universitatea din București îi invită pe bucureșteni să răspundă la un chestionar pentru identificarea percepției cetățenilor cu privire la infrastructura verde a municipiului București, dezvoltat de Școala doctorală în Ecologie a Universității din București.

Cercetarea este coroborată cu obiectivele proiectului Oameni și arbori. Soluții de management al Pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă si rezilientă”, finanțat de Alianța Europeană CIVIS, prin Universitatea din București, în urma primului apel de proiecte alOpen Lab-ului CIVIS-UB.

Chestionarul este bazat pe o metodă interactivă de completare care implică folosirea hărților în sistemul de informații geografice (GIS) și permite colectarea și utilizarea unor informații precise din punct de vedere spațial, furnizate de persoane fără expertiză în domeniu, fiind dezvoltat în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul proiectului. Această metodă este o premieră pentru România și pentru București, putând fi aplicată datorită platformei Maptionnaire (Finlanda). Metoda de colectare a datelor se numește Public Participatory GIS și presupune implicarea publicului în obținerea de informații spațiale, informații care vor permite o mai bună cunoaștere a nevoilor locuitorilor pentru creșterea calității vieții. Multe orașe din întreaga lume folosesc această metodă pentru a facilita participarea și implicarea civică a cetățenilor în procesul decizional privind dezvoltarea orașului în care trăiesc.

Chestionarul poate fi accesat până la data de 2 octombrie 2021 aici. Universitatea din București îi invită astfel pe bucureșteni să susțină acest demers, completând chestionarul și distribuindu-lpe scară largă.

Informațiile colectate pe această cale, combinate cu cele obținute de cercetători pe teren, vor permite formularea unor obiective de management urbanistic care, apoi, să poată fi dezbătute cu toate părțile interesate șipropuse decidenților. Totodată, activitățile consorțiului vor permite implicarea studenților în activități de tip service learning (prezența în comunitate, evaluarea accesibilității, infrastructurii de vizitare, discuții cu reprezentanții comunității locale și vizitatorii).

ProiectulOameni și arbori. Soluții de management al Pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă si rezilientă, finanțat prinOpen Lab-ul CIVIS coordonat de Universitatea din București, este implementat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Universitatea din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB).