Luni, 24 august 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

LANSEAZĂ CEREREA DE PROIECTE nr. IP19/2020.

Sprijin pentru dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS Vîn cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

IMPORTANT: CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014.

Astfel:

= Cod apel: POCA/837/2/3/ Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia;

= Titlu: IP 19/2020 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”.

ATENȚIE: Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, proiectul trebuie să se încadreze în Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparenteObiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Scopul acestui apel este de a sprijini Ministerul Justiției în dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 125.000.000,00 lei.

Fișa de proiect poate fi depusă până la data de 30 septembrie 2020, ora 23.59, iar cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 15 noiembrie 2020, ora 23.59.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 19/2020 (POCA/837/2/3)„Sprijin pentru dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, împreună cu anexa acestuia:

  • Anexa I: Fișa de proiect IP19/2020 – click aici!
  • Anexa II: Instrucțiune completare MySMIS IP19/2020 – click aici!
  • Anexa III: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare IP19/2020 – click aici!
  • Anexa IV: Criterii de verificare a conformității si eligibilității IP19/2020 – click aici!
  • Anexa V: Criterii de evaluare tehnică și financiară IP19/2020 – click aici!
  • Anexa VI: Documente aferente etapei de contractare IP19/2020 – click aici!