Consiliul Local Sector 6 a suspus aprobării, în şedinţa de pe 2 aprilie (vezi aici ordinea de zi: https://www.primarie6.ro/www2/ ), un proiect privind majorarea fondului de rezervă bugetară cu 10 milioane de lei pentru achiziţionarea mai multor produse, printre care dispensere pentru scările de bloc, măşti de protecţie şi dezinfectanţi.

Propunem aprobarea rectificării bugetului consolidat al Sectorului 6, de către Consiliul Local Sector 6, prin majorarea Fondului de rezervă bugetară cu suma de 10.000 mii lei repartizată pe cheltuieli”, prevede raportul de specialitate al proiectului.

Banii sunt necesari pentru: achiziţionarea de dispensere pentru toate scările de bloc din sector, servicii de montare şi mentenanţă ale respectivelor dispozitive; cumpărarea de măşti de protecţie, gel antibacterian pentru curăţarea mâinilor, mănuşi de protecţie de unică folosinţă, din latex, soluţie antimicrobiană pentru dezinfecţia suprafeţelor şi dispozitivelor de lucru, dezinfectanţi pentru pardoseli, dispenser cu gel dezinfectant pentru toalete din instituţiile publice din sectorul 6; asigurarea procesului de nebulizare-dezinsecţie, efectuat la sfârşitul programului de lucru, în toate locaţiile aferente primăriei.

Demn d emenționat, în raport de specialitate, DGASPC Sector 6, în baza protocolului de colaborare din 27 martie încheiat de primăriile Sectoarelor 1-6 şi Primăria Municipiului Bucureşti, cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Matei Balş”, urmează să achiziţioneze un număr de 1.000 de teste necesare testării unui anume eșantiona din populaţia din municipiului Bucureşti, în vederea stabilirii nivelului de circulaţie al noului coronavirus.

Potrivit edililor, se intenționează achiziţionarea un număr de 3.000 de teste rapide necesare testării personalului şi/sau a lucrătorilor care activează/derulează activităţi sub contract cu Sectorul 6 sau direcţii subordonate acestuia.  Conform raportului de specialitate, se vor atribui substanţe dezinfectante şi materiale de protecţie spitalelor din Bucureşti prin DGASPC; se vor acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul pe raza sectorului 6, pe perioada decretată ca stare de urgenţă, prin intermediul DGASPC-ului; se vor contracta prin DGASPC Sector 6 servicii de dezinfecţie pentru toate scările de bloc, prin metode specifice, astfel încât să se efectueze dezinfectarea spaţiilor comune ale asociaţiilor de proprietari.

Tot în cadrul ședinței menționate, s-a discutat și aprobat un proiect privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau persoanele singure cu domiciliul pe raza sectorului 6, aflate în situații de risc în actualul context al pandemiei.

S-a discutat rectificarea bugetului consolidat al Sectorului 6, de către Consiliul Local Sector 6, prin majorarea Fondului de rezervă bugetară cu suma de 10.000 mii lei repartizată pe cheltuieli.