Nu-i vreme de zăbavă!

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, s-a întâlnit miercuri, 15 ianuarie, cu o delegație formată din primari de comune, membri ai Asociației Comunelor din România (ACoR).

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, s-a întâlnit miercuri, 15 ianuarie, cu o delegație formată din primari de comune, membri ai Asociației Comunelor din România (ACoR). Tema principală a întâlnirii a fost programul de împădurire pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îl propune pentru primăvara anului 2020 – Campania Națională de Împădurire. Totodată, s-a discutat și despre modalitățile prin care ACoR poate susține acest proiect, prin care se dorește creșterea suprafețelor de pădure la nivel național. Una din modalitățile de creștere a suprafețelor ocupate cu păduri o reprezintă împădurirea terenurilor degradate în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.

În primăvara acestui an, în cadrul Lunii Pădurii, vom demara cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România! La nivelul ministerului există deja un Grup de lucru care organizează toată această campanie”, a spus ministrul Costel Alexe, solicitându-le, totodată, reprezentanților ACoR să identifice soluții prin care să pună la dispoziție toate acele terenuri degradate care pot intra în acest program pentru a fi împădurite.

Romsilva are și va pune la dispoziție materialul săditor, puieții necesari pentru a acoperi toate suprafețele în afara ariei pe care Regia Națională a Pădurilor Romsilva o are în plan de împădurire. În primăvară trebuie să fim foarte bine pregătiți”, a adăugat ministrul Costel Alexe.

În caest context, reprezentanții ACoR au fost de acord ca unitățile administrative teritoriale (UAT) să identifice cât mai repede terenurile degradate și alte suprafețe de teren în vederea începerii campaniei de împădurire. Prim-vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Mariana Gâju, a spus că măsurile de împădurire se aplică nu doar în zonele de munte, ci şi pentru toate terenurile de tip arabil sau degradate din mediul rural. „Se referă şi la proiectele cu finanţare europeană, care să poată contribui practic la investiţii de biogaz, care să folosească aceste materiale rezultate în urma tăierii pădurilor sau materialele care sunt degradabile de pe terenul României”, a mai afirmat Mariana Gâju. De asemenea, președintele ACoR, Emil Drăghici, l-a încredințat pe ministrul Costel Alexe de toată susținerea Asociației în acest demers și a propus încheierea unui acord de parteneriat între ACoR și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea unei colaborări și consultări mai strânse între autoritățile publice locale și cele centrale. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de împădurire a terenurilor degradate finanțează de la bugetul de stat și prin Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică întocmirea documentațiilor tehnico-economice, lucrările de împădurire și întreținere a terenurilor degradate, precum și paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv. Documentațiile tehnico-economice și lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, constituite în perimetre de ameliorare, se execută de unități specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Potrivit unui comunicat oficial, proprietarii (UAT, asociații, persoane fizice etc.) care au terenuri în perimetrul de ameliorare își păstrează dreptul de proprietate atât în timpul cât și după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnico-economice legal aprobate.

Cu ocazia întâlnirii dintre ministrul mediului, apelor și pădurilor și reprezentanții ACoR, au fost prezentate și discutate și alte probleme pe care le întâmpină comunele din România în domeniul mediului și al protecției acestuia. Astfel, au fost dezbătute probleme precum: -alunecările de teren; – drumurile forestiere practicabile, pe care autoritățile locale le pot întreține dacă sunt preluate în administrarea comunei; – birocrația și proceduri greoaie în privința obținerii avizelor de mediu; – canalele de irigații aflate în paragină, acestea fiind un real pericol pentru comunități; – colectarea selectivă a deșeurilor. Alte teme importante abordate au fost: 

UAT-urile au cerut să fie transferate în patrimoniul lor cantoanele silvice din proprietatea RNP Romsilva, din zonele unde a fost retrocedat fondul forestier; lăstărișul provenit din defrișarea zonei de protectie și a zonei de siguranță tuturor drumurilor comunale, județene, naționale, din curățarea pomilor fructiferi, din toaletarea tuturor pomilor, să fie introdus în categoria „biomasă”, pentru a putea fi valorificat în combustibil (având în vedere că deținătorii i-au dat foc sau l-au depozitat necontrolat pe albiile minore sau majore ale cursurilor de apă, creând blocaje în situații de creștere a debitelor sau la viituri).

Totodată, s-a discutat și despre contribuția UAT-urilor în ceea ce privește economia circulară, un domeniu care, bine administrat, poate genera locuri de muncă, venituri și contribuie la protecția mediului și a resurselor naturale.