În această dimineață, premierul Florin Cîțu a postat pe contul său de socializare următorul comentariu, inspirat de date transmise de Institutul Național de Statistică:

„Crește puternic PUTEREA DE CUMPĂRARE a românilor!

INS a anunțat ieri:

„Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020

* Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%.”

Așa arată o revenire în forță a unei economii după cea mai mare criza economică din ultima sută de ani.

Dar și mai important INS a anunță o creștere semnificativa a puterii de cumpărare cu 8.4%.

„Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

8 Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% pentru luna aprilie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent.”

Acest lucru înseamnă că veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie. Cu un venit mai mare se pot cumpăra, pe bune, mai multe lucruri”.

***INS:

„În luna aprilie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5804 lei, cu 19 lei (+0,3%) mai mare decât în luna martie 2021.

▪ Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3561 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 14 lei (+0,4%).

▪ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8671 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1790 lei). Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020

▪ Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9% . Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

▪ Indicele câştigului salarial real1 a fost 108,4% pentru luna aprilie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent. ▪ Indicele câştigului salarial real a fost 100,0% pentru luna aprilie 2021 față de luna precedentă. ▪ Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 232,3%, cu 0,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna martie 2021.

Aprilie 2021 comparativ cu Martie 2021

În luna aprilie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2 , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de *) Vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii **) Evoluţia câştigul salarial mediu nominal net pentru perioada aprilie 2020 – aprilie 2021 este prezentată în Anexă 1 Calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum 2 Exclusiv activitățile de administrație publică, învățământ, sănătate și asistență socială Nr.147 /11 iunie 2021 2/2 contracte/proiecte), cât și a disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: • cu 20,1% în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), respectiv cu 16,2% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; • între 5,0% și 10,0% în industria metalurgică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, transporturi pe apă, extracția cărbunelui superior și inferior, alte activități extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, colectarea și epurarea apelor uzate; • între 3,0% și 5,0% în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi aeriene, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, agricultură, vânătoare și servicii anexe, activități de servicii anexe extracției, telecomunicații, industria construcțiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje şi instalații).