Primăria Sectorului 3 și Complexul Educațional Laude-Reut acordă și în anul școlar 2020-2021, burse școlare în cadrul programului „O șansă pentru viitorul tău”, pentru toată durata liceului, elevilor din clasa a VIII-a, cu rezultate foarte bune la învățătură.

Beneficiarii acestor burse vor studia într-un mediu competitiv și ofertant, începând cu anul școlar 2020-2021.

În acest an, programul educațional „O șansă pentru viitorul tău” se desfășoară potrivit următorului calendar:

 • 5-22 mai 2020 – Înscrierea online (dosarele arhivate vor fi trimise la adresa de email: secretariat.laude@laude-reut.ro; în titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse);
 • 25 mai 2020 – Validarea și afișarea pe site-ul școlii a dosarelor admise;
 • 26 mai 2020 – Afişarea programării interviurilor pentru proba practică.

Transmiterea către părinți a datelor de conectare pentru întâlnirea online;

 • 27 mai 2020,  ora 16.00 – Întâlnire a candidaţilor şi a părinţilor acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut (online, pe platforma Microsoft Teams);
 • 28 mai 2020, ora 10.00 – Desfăşurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu); Susținerea online a interviului cu profesorii școlii, reprezentantul primăriei și inspectoratului școlar;
 • 3 iunie 2020,  ora 10.00 – Desfăşurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă); Proba se va desfășura la sediul școlii;
 • 9 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor.

Elevii care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Elevul este înscris într-o școală situată în București (reiese din adeverinţa de elev);
 2. Elevul domiciliază în București (reiese din cartea de identitate/carnetul de elev);
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2018 – 2019) şi a semestrului I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2019 – 2020) este peste 9,50;
  SAU
  Rezultate foarte bune obținute la olimpiadele şcolare (cel puţin etapa pe municipiu) la limba română, matematică,  limba engleză, informatică (cu preponderenţă în clasa a VII-a şi clasa a VIII-a);
 4. Media la  limba engleză  în  clasa a VII-a şi în semestrul I al clasei a VIII-a este peste 9,50;
 5. Nota la purtare în clasele V – VII) şi în semestrul I al clasei a VIII-a este 10.

     Dosarul de înscriere al elevului va conține:

 1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală la care este înscris acesta, care să precizeze:
  media de absolvire a clasei a VII-a;
  media generală – semestrul I al clasei a VIII-a;
  media la limba engleză – clasa a VII-a;
  media la limba engleză  – semestrul I al clasei a VIII-a;
  nota la purtare – clasele V – VII;
  nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a.
 2. Formular de înscriere (se completează de ambii părinţi/susţinători legali și se poate descărca de pe https://bit.ly/2WpxnAJ);
 3. Copie a cărții de identitate/carnetului de elev (din care să reiasă că elevul are domiciliu în București);
 4. Recomandare din partea directorului/directorului adjunct al instituţiei.

La începutul fiecărui an școlar, beneficiarii bursei de școlarizare prin programul „O șansă pentru viitorul tău” vor fi evaluați, în scopul păstrării acesteia, conform cu următoarele criterii: nota 10 la purtare și media generală de minimum 9.50.

Relații suplimentare pot fi obținute de pe:

https://www.facebook.com/LaudeReut/photos/a.226354327935514/669975113573431/?type=3&theater.