Se tot discută în aceste zile de probabilitatea ca bunicii care au grijă de nepoți să primească o sumă de bani de la stat. Aceasta ar fi sub forma unei indemnizații pentru creșterea nepotului/nepoatei, fapt ce este stipulat printr-un nou proiect de lege care modifică OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
Cumva, o măsură care ar putea contribui la refacerea, întărirea relațiilor intrafamiliale care în ultima vreme s-au degradat simțitor, adesea iscând chiar criz efamiliale sau drame cu efecte cumplite.
Concret, proiectul de act normativ care modifică OUG nr. 111/2010 introduce indemnizația pentru bunicii care au grijă de nepoți. Bunicii, așadar, vor putea beneficia de bani de la stat pentru că se implică activ în educația și dezvoltarea micuțului.
POTENȚIALI BENEFICIARI: Proiectul stabilește că persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului au realizat timp de cel putin 12 luni venituri supuse impozitului, beneficiază de următoarele drepturi:
• dreptul la concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si o indemnizatie lunara, in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, cu minimum de 1250 de lei si maximum 8500 lei;
• dreptul la stimulent de inserție – în cazul celor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară;
• obțin venituri supuse impozitului în ultimele 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani – în cuantum lunar de 650 de lei, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
• obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de implinirea de către copil a vârstei de 2 ani – în cuantum lunar de 650 de lei, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

*Indemnizație de 650 de lei pentru bunicii care au grijă de nepoți
Proiectul de lege modifică OUG nr. 111/2010, după cum urmează:
• După art. 11, se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:
◦ „Art. 11^1 – (1) Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevazut la art. 7, oricare dintre bunici beneficiază de o indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoatei, dacă se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoata pentru care solicită indemnizația și dacă are acordul părinților acestuia/acesteia.
◦ (2) Cuantumul lunar al indemnizației prevăzute la alin. (1) este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inserție.”
 
• La art. 12 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:
◦ „c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora în cazul drepturilor prevăzute la art. 2, art. 5 ș

Se tot discută în aceste zile de probabilitatea ca bunicii care au grijă de nepoți să primească o sumă de bani de la stat.
i art. 7, respectiv se ocupă de creșterea și îngrijirea nepotului/nepoate/nepoților în cazul dreptului prevăzut la art. 11^1.”
 
• Alineatul (1) al art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
◦ „(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție sau indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoatei, se acordă pe baza de cerere.
Potrivit e-juridic.manager.ro, Senatul a fost prima Cameră sesizată. Astfel, deputaților le revine votul decizional.

foto: ziare.com