BNR: În perioada ianuarie – iunie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 135 de milioane de euro, comparativ cu 3 717 milioane de euro în perioada ianuarie – iunie 2018. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 486 milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 104 milioane de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 204 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 240 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat oficial, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 322 de milioane de euro (comparativ cu 1 783 milioane de euro în perioada ianuarie – iunie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 762 de milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 560 de milioane de euro.
În perioada ianuarie – iunie 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 254 milioane de euro.
În structură:
• datoria externă pe termen lung a însumat 70 361 de milioane de euro la 30 iunie 2019 (67,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2018;
• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2019 nivelul de 33 310 milioane de euro (32,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 2018.
Așa cu precizează analiștii, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,2 la sută în perioada ianuarie – iunie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73,0 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

foto: pixabay.com

BNR: În perioada ianuarie – iunie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 135 de milioane de euro, comparativ cu 3 717 milioane de euro în perioada ianuarie – iunie 2018.