Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2020 un sold de 443 745,8 milioane lei. Faţă de luna mai 2020, aceasta a scăzut cu 0,4 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2019 masa monetară (M3) s-a majorat cu 13,6 la sută (10,8 la sută în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iunie 2020 cu 0,4 la sută (0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020, până la nivelul de 270 118,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,1 la sută (1,0 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 1,2 la sută (evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro).

Potrivit informațiilor transmise de analiștii Bănicii Naționale, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,1 sută (1,4 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 6,0 la sută a componentei în lei (3,4 la sută în termeni reali) şi cu 0,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scădere de 2,1 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Creditul guvernamental scăzut în luna iunie 2020 cu 3,5 la sută faţă de luna mai 2020, până la 131 381,9 milioane lei. În raport cu iunie 2019, acesta a crescut cu 31,3 la sută (28,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au diminuat în luna iunie 2020 cu 0,4 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 382 099,3 milioane lei și au crescut cu 13,4 la sută (10,5 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,5 la sută față de luna mai 2020, până la 244 576,0 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2019 au înregistrat o creştere de 11,1 la sută (8,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 139 667,5 milioane lei, iar faţă de luna iunie 2019 au înregistrat o creştere de 12,3 la sută (9,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 1,7 la sută (până la 104 908,6 milioane lei) față de luna precedentă și au crescut cu 9,7 la sută faţă de luna iunie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 36,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au diminuat cu 0,1 la sută faţă de luna mai 2020, ajungând până la nivelul de 137 523,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,1 la sută, până la 28 400,4 milioane euro). Comparativ cu luna iunie 2019, indicatorul a crescut cu 17,6 la sută, exprimat în lei și cu 15,0 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei (exprimate în lei) au înregistrat o creştere de 0,3 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020 (până la 99 756,1 milioane lei); evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro.

Așa cum anunță sursa citată, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 17,6 la sută (majorarea a fost de 15,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,4 la sută (-1,4 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2020 (evoluția este similară și când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu iunie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,7 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 15,1 la sută).

*Creditul Guvernamental include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 280,0 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 121 101,8 milioane lei (solduri la 30 iunie 2020).