BCE semnează Memorandumul de înțelegere cu autoritățile naționale competente din șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană.

Țările care fac obiectul Memorandumului sunt Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia și Ungaria.

Potrivit comunicatului transmis de BNR, Memorandumul consolidează cooperarea în materie de supraveghere prin partajarea de informații și promovează o cultură comună în domeniul supravegherii.

Banca Centrală Europeană (BCE) a încheiat un Memorandum de înțelegere multilateral cu autoritățile naționale competente (ANC) ale celor șase state membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană. Memorandumul va asigura un cadru prin intermediul căruia Cehia, Danemarca, Polonia, România, Suedia și Ungaria vor face schimb de informații și își vor coordona activitățile de supraveghere.

IMPORTANT: Acordul urmărește să intensifice în continuare cooperarea în materie de supraveghere la nivel european, pe fundamentul relațiilor de cooperare deja solide dintre BCE și ANC ale statelor membre ale UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, dezvoltate prin activitatea desfășurată de Autoritatea bancară europeană.

foto: Facebook