Dragi prieteni, în urmă cu 112 ani, pe 24 mai 1908, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” se deschidea în „clădirea de la șosea”, prima clădire din Regatul României construită cu scopul de a găzdui un muzeu!

Demn de știut, la festivitatea de inaugurare oficiată în prezența Regelui Carol I, a Principelui Moștenior Ferdinand şi a Principesei Maria, au participat, alături de prim-ministrul Dimitrie Sturdza, miniștrii I. Brătianu, S. Haret și D. Carp și președintele Academiei Române, Anghel Saligny, decanul Facultății de Științe, Ermil Pangrati precum și numeroși profesori universitari și alte oficialități ale epocii!

Iată că astăzi, la mai mult de un secol distanță, Muzeul care, în viziunea lui Antipa, era un „adevărat focar de știință și cultură al neamului românesc”, a rămas și este „una din instituțiile de cultură ale României cu care ne putem făli și care a dus bunul renume al țării noastre peste graniță”, așa cum a afirmat Regele Carol al II-lea în discursul său, susținut tot într-o zi de 24 mai, la Muzeu, în holul central.

Reprezentanții reputatei instituții transmitcu această ocazie, un mesaj impresionant:  „Vă multumim vouă, prietenilor Muzeului Antipa, tuturor celor care ne-ați trecut pragul de-a lungul anilor și ne-ați oferit încrederea de a vă petrece timpul alături de noi și vă invităm să parcurgem împreună o serie imagini cu câteva dintre momentele importante prin care a trecut, de-a lungul celor 112 ani împliniți astăzi, clădirea muzeului nostru drag!

 La mulți ani glorioşi, Muzeu iubit!”

*Instituția păstrează un patrimoniu prețios format din colecții osteologice, zoologice, mineralogice, geologice, paleontologice și etnografice, la care se adaugă biblioteca, desene, schițe, hărți, tablouri, obiecte moștenite de la savanții și exploratorii din trecut : în total, peste 2 milioane de piese, cele mai numeroase și mai diverse din România. Neputând fi expuse toate deodată, o parte din ele folosesc pe rând expozițiilor temporare, cea mai mare parte rămânând în sertare pentru a folosi ca bază pentru un larg evantai de cercetări în domeniul științelor naturale.

Colecțiile zoologice ale Muzeului permit documentarea biodiversității din țară și din străinătate ; colecțiile geologice și paleontologice arată modificările continui ale scoarței terestre, ale climei, ale biodiversității pe actualul teritoriu al României; iar colecțiile etnografice surprind unul dintre cele subtile aspecte ale biodiversității : diversitatea socio-culturală. Colecțiile permit înțelegerea sintetică a evoluției, conformă viziunii geonomice a lui Grigore Antipa, elev al lui Ernst Haeckel, care la rândul său făurise viziunea ecologică a naturii și a relațiilor omenirii cu mediul.

Este grija muzeografilor și a conservatorilor să păstreze, în depozite speciale, acest impresionant patrimoniu și să evite deteriorarea pieselor sensibile la acțiunea luminii, prafului sau umezelii.

foto1: Sosirea Regelui Carol I la inaugurarea Muzeului din 24 mai 1908. 📷: Arhiva MNINGA

foto2: Sosirea Principelui Mostenitor Ferdinand și a Principesei Maria la inaugurarea Muzeului din 24 mai 1908. 📷: Arhiva MNINGA

foto3: Muzeul Zoologic cca 1908. 📷: Arhiva MNINGA

foto4: Frontonul Muzeului decorat cu grupul statuar ”Stiinta Zoologiei” opera a marelui Dimitrie Paciurea. Fontonul a fost afectat grav de cutremurul din 1940. 📷: Arhiva MNINGA

foto5: Piața Victoriei si cladirea Muzeului de Istorie Naturală, cca 1925. 📷: Arhiva MNINGA