ATENȚIE: Se pot dezvolta proiecte europene pentru dezvoltarea copiilor și a mediului în care trăiesc, finanțate de AFIR prin submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din PNDR 2020

 Agenția finanțează 322 proiecte dedicate înființării, modernizării și extinderii diferitelor tipuri de instituții de învățământ din mediul rural. Dintre acestea, 259 de proiecte au ca scop înființarea și modernizarea grădinițelor din mediul rural – numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural. Valoarea publică contractată a acestora este de 93 de milioane de euro.

Un fapt îmbucurător anunțat de autorități ar fi acela că au fost deja finalizate 26 de proiecte, cu o valoare publică de 7,5 milioane de euro.

În zona ITI Delta Dunării sunt în curs de implementare 6 proiecte, cu o valoare publică de 1,6 milioane euro.
Pentru înființarea și modernizarea creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school (numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural) AFIR a încheiat contracte de finanțare pentru 41 de proiecte, cu o valoare publică de 15,5 milioane eur. Trei dintre acestea, contabilizând 1,3 milioane euro, sunt deja finalizate.

În zona ITI Delta Dunării sunt în curs de implementare două proiecte, pentru care beneficiarii au solicitat fonduri europene nerambursabile de 639 mii euro .

De asemenea, pentru extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar superior (filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol), AFIR a contractat fonduri europene nerambursabile în valoare de 9,9 milioane euro  pentru 22 de proiecte. Două dintre acestea, în valoare de 978 mii euro  sunt deja finalizate. În zona ITI Delta Dunării este în curs de implementare un proiect, în valoare de 495 mii euro.

Trebuie reținut faptul că, deși acest tip de investiții este încadrat ca infrastructură de bază la scară mică, impactul pe care îl au asupra comunității este unul semnificativ.
Din punct de vedere al rezultatului pe termen lung al finanțărilor oferite prin PNDR 2020, implementarea acestor tipuri de proiecte face parte din acțiunile de promovare a activităților socio-culturale, crescând în același timp prestigiului localităților din zonele rurale.