S-a decis : vor fi amenajate pasaje pe Șoseaua Mihai Bravu. Mai exact de la intersecția cu Strada Baba Novac până la intersecția cu Strada Peneș Curcanul. Iată cum este gândit și cum ne-am propus să arate proiectul acesta.

Detalii:

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE vizează: Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)

(CONSTRUIRE PASAJE SUBTERANE)

Având în vedere traficul intens pe Șoseaua Mihai Bravu, în zona intersecțiilor cu str. Baba Novac – str. Dristorului – B-dul Camil Ressu – Calea Vitan, zone cu risc major de producere a accidentelor rutiere, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu” (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul).

Concret, proiectul include:

*Construirea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu la intersecțiile:

• Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu și

• Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan;

*Construirea unui pasaj pietonal subteran din dreptul stației de tramvai Laborator;

*Relocarea semaforului, respectiv a trecerii de pietoni de pe șos. Mihai Bravu (intersecție cu str. Baba Novac);

*Crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic din intersecția Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu spre Calea Dudești.

Demn de știut, modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentele destinate construirii obiectivului de investiții există toate tipurile de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere subterane și ale pasajului pietonal subteran.

În vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul) sector 3, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 233 R/1831706 din 16.03.2020 prin care au fost solicitate 20 avize. Au fost obținute 18 avize favorabile și se pregătesc documentele necesare depunerii documentației pentru obținerea avizelor Comisiei de Coordonare Rețele și Comisiei de Urbanism din cadrul PMB.

În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 85/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul) cu valoarea totală de 347.506.755,23 lei inclusiv TVA, din care C+M 291.692.081,77 lei inclusiv TVA.

În opinia autorităților, principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt:

-scăderea întârzierilor,

-reducerea coloanelor de mașini care se formează la semafor în prezent,

-reducerea emisiilor,

-descongestionarea intersecțiilor Şoseaua Mihai Bravu – Calea Dudești – Bdul Camil Ressu și Şoseaua Mihai Bravu – Calea Vitan,

-reducerea punctelor de conflict dintre pieton – vehicul, respectiv vehicul – vehicul.