Începând de miercuri, Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice și Compartimentul Fond Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 care își desfășurau activitatea în sediul din Bd. Banu Manta nr. 9 se vor muta în clădirea din Piața Mureș, str. Mureș nr. 18-24, etaj 1.

Potrivit unui anunț oficial din partea autorităților, în cazul Serviciului Autorizații de funcționare și servicii publice, care, în principal, are ca atribuție eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru comercianții care desfășoară activități de alimentație publică și alte activităţi recreative şi distractive în Sectorul 1, procedura de depunere a documentelor rămâne aceeași, respectiv, dosarul de autorizare se poate depune online pe platforma #S1digital Servicii Online, scanate pe e-mail la adresa registratura@primarias1.ro sau la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București din Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1.

Ridicarea autorizațiilor/acordurilor de funcționare se va face de la noua locație, Piața Mureș, str. Mureș nr. 18-24, Sector 1, etaj 1, în zilele de luni și miercuri, între orele 10.00-15.00.

Procedura amintită mai sus se aplică agenților economici cu sedii sociale și puncte de lucru în Sectorul 1 care au declarate activități de alimentație publică conform  grupei CAEN 5610 – restaurant, 5630 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621 – activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 – alte servicii de alimentaţie şi grupa CAEN 932 – alte activităţi recreative şi distractive.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare:
 Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii (art. 5, alin. 1);

 Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrației publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism (art. 6, alin. 2).

IMPORTANT: Documentele necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare sunt menționate în formularele pe care persoanele interesate le pot descărca  de pe site-ul instituției www.primarias1.ro  link-ul:  https://www.primariasector1.ro/descarcare-formulare.html#form_6  – Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice.

Persoanele care doresc să obțină mai multe informații legate de procedura de depunere a dosarelor pentru obținerea autorizațiilor mai sus menționate, pot apela numerele de telefon: 021/319.10.02 sau 0799.104.492.