Menţinerea în 2021 a cuantumului brut al salariilor personalului bugetar la nivelul din decembrie 2020 a determinat Asociaţia Comunelor din România (ACoR) sa transmita o plângere prealabilă Guvernului, ministerelor Finanţelor, Muncii, Dezvoltării şi Avocatului Poporului.

“Preşedintele ACoR, Emil Drăghici, semnalează excesul de putere şi comportamentul abuziv al Guvernului României, prin aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene fără consultarea structurilor asociative.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că în procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii.

ACoR consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, concluzionând în mod succint şi fără echivoc că Guvernul României şi-a depăşit vădit competenţa, acţionând discreţionar, manifestând dispreţ faţă de prevederile constituţionale şi legale”, prevede sursa citată.

Prezenţa acestui exces de putere de o gravitate extremă aduce prejudicii drepturilor autorităţilor administraţiei publice locale, acestea funcţionând ca autorităţi administrative autonome, fiind astfel încălcate principiul legalităţii şi cel al autonomiei locale.

ACoR solicită depunerea tuturor diligenţelor pentru abrogarea Art. I şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020, rezervându-şi dreptul legitim şi statutar de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsura solicitată, se arată in comunicatul ACoR.