Guvernul României transmite că întreprinde toate demersurile necesare pentru a garanta accesul elevilor la o educație de calitate, asigurând subvenționarea transportului copiilor spre și dinspre unitățile de învățământ, prin decontarea abonamentelor emise elevilor.
În acest sens, în ședința de Guvern de luni, 9 septembrie 2019, a fost aprobat actul normativ pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023.
Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobă lista tarifelor maxime ce pot fi percepute de transportatori în contul abonamentelor de transport lunar.  
PRECIZARE: Aceste tarife maxime se actualizează, la începutul fiecărui an școlar, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.
În prezent, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, tariful prevăzut în anexa nr. 2 este valabil până la data de 1 septembrie 2019.
În opinia autorităților, pe lângă efectele pozitive, la nivel de individ, această măsură va contribui la reducerea abandonului școlar și a excluziunii sociale.

În ședința de Guvern de luni, 9 septembrie 2019, a fost aprobat actul normativ pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023.