Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a lansat prima ediție a Programului Formare de Formatori „Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori” prin care grupe de formatori specializaţi, cadre didactice din şcoli şi licee, sunt pregătite în scopul diseminării conceptelor financiar-bancare în rândul elevilor şi tinerilor.

Programul ARB, dezvoltat cu sprijinul Institutului Bancar Român (IBR), se adresează profesorilor care predau sau urmează să susțină disciplina opţională „Educaţie financiară”. Cursul este primul program intensiv de educație financiar – bancară dedicat profesorilor din România și urmărește aprofundarea sau înțelegerea conceptelor cheie în ceea ce privește funcționarea sistemului bancar pe care le vor disemina elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, economie şi educaţie financiară /antreprenorială. În acest mod crește receptivitatea elevilor față de domeniul
bancar și își dezvoltă un comportament responsabil faţă de resursele financiare.

„Nevoia de educaţie financiară la nivel național este considerabil mare, dar un lucru îmbucurător este că Strategia de dezvoltare a României include tactici de atenuare a deficitului în raport cu media europeană. Asociaţia Română a Băncilor are ca obiectiv strategic creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor, acesta fiind inclus și în Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 aprobată de Guvern. Ne manifestăm întreaga disponibilitate în vederea realizării acestui deziderat. Toate aceste demersuri au un scop comun, și anume, introducerea educației financiare ca materie obligatorie în școli”, a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele Consiliului Director al ARB.

„Institutul Bancar Român, fondat de Banca Naţională a României şi de Asociaţia Română a Băncilor, reprezintă o platformă de educaţie în domeniul financiar-bancar, dedicată atât specialiştilor din acest domeniu, dar şi publicului larg, tinerilor şi elevilor, prin misiunea sa de educator strategic la nivelul economiei naţionale. Prin programele sale, institutul contribuie la pregătirea continuă a resursei umane din domeniul financiar-bancar şi la promovarea educaţiei financiare, cu impact direct asupra incluziunii şi intermedierii financiare”, a declarat Gabriela Hârţescu, directorul general al Institutului Bancar Român.

Prima ediție a programului de educație financiară are ca scop pregătirea unei prime serii de 50 de cadre didactice care să poată oferi, la rândul lor, informații aplicate în cadrul cursurilor de economie și finanțe personale elevilor din scolile gimnaziale şi licee. Pregătirea este asigurată de lectori specializați și exclude promovarea de produse și servicii bancare. Programul „Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori” se desfăşoară pe parcursul a 10 săptămâni și se finalizează cu un examen scris. În fiecare sesiune de training sunt prezentate informații practice și relevante referitoare la organizarea și funcționarea sistemului bancar. În perioada următoare, IBR va demara înscrierile pentru edițiile programului aferente anului 2019.