01.04.2021

ROYAL FOOD SR Lanunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru – ROYAL FOOD SRL” proiect  nr RUE 4249 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 25.03.2021

Obiectivul proiectului îlreprezintă sprijinirea ROYAL FOOD SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținereaactivității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834813.75 (valoarea totala) din care : 725925 lei grant si 108888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalaprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[sediulîn MUNICIPIUL BUCUREŞTI, localitatea Bucureşti, str. Str.MIRCEA VULCĂNESCU, nr. 153 B, CORP B, CAMERA 1, telefon 0744368030]

Persoană de contact:

MAROUN ZOUGHAIB

Website:www.mezze.ro, email: contabilitate@mezze.ro, telefon: 0744368030/0723227220