Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a organizat, în perioada 27-30 aprilie 2023, la Vălenii de Munte, o nouă ediție a sesiunii de formare Next FR II, de data aceasta sub egida proiectului „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”.

Sesiunea de formare și-a propus să exploreze dimensiunea scrierii de proiecte. Mai exact, participanții au aflat:

  • care sunt noțiunile elementare pe care trebuie să le aibă în vedere când completează un formular standard pentru o linie de finanțare;
  • cum să definească și să formuleze în mod corect scopul, obiectivele, activitățile, grupul țintă și beneficiarii unui proiect;
  • cum să identifice criteriile de eligibilitate a unui proiect și să verifice gradul de îndeplinire a acestora;
  • cum se realizează procesul de decont pentru fondurile publice și private;
  • cum se întocmesc rapoartele periodice și finale.

Toate acestea au fost transpuse și într-o activitate practică de redactare a unei aplicații pentru o linie de finanțare: Concursul Național de Proiecte pentru Tineret (CNPT).

Specificul organizațiilor non-guvernamentale provine și din lipsa activităților cu scop comercial, printre altele, astfel că acestea trebuie să identifice metode alternative de a se finanța, cu scopul de a-și urmări misiunea și de a obține rezultate notabile în activitățile pe care le întreprind. Colaborarea cu instituțiile publice și cu partenerii din mediul privat este esențială pentru atingerea obiectivelor asumate prin proiecte și, mai departe, pentru creșterea progresivă a calității acestora, astfel încât ONG-urile studențești să contribuie în mod real și vizibil la dezvoltarea societății în ansamblul său.

ANOSR contribuie la creșterea gradului de competență a membrilor organizațiilor studențești responsabili de domeniul atragerii de fonduri, prin sesiuni de formare specifice, dar mai ales prin activități ample, cum este Next FR II, care creează și un context ce facilitează schimbul de bune practici între organizații și chiar formarea de grupuri de ONG-uri, care, prin eforturile lor conjugate, să obțină rezultate chiar mai spectaculoase, având mereu în vedere să răspundă la nevoile și interesele studenților din România.

În total, 47 de studenți au beneficiat de această sesiune de formare, având misiunea de a transmite și valorifica know-how-ul și informațiile dobândite, în cadrul organizațiilor de proveniență, într-o manieră adaptată nevoilor stringente ale acestora.

Sesiunea a făcut parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR în parteneriat cu AIESEC in Iceland și finanțat prin programul Active Citizens Fund România de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este formarea participanților în a deveni cetățeni mai activi, în special la nivelul comunităților locale, prin intermediul organizațiilor studențești din care fac parte și nu numai, acest lucru ducând la dezvoltarea și profesionalizarea ecosistemului ANOSR, prin crearea unei rețele naționale de organizații studențești active la nivel local în procesul de monitorizare a drepturilor studenților și proactive în procesul de inițiere și amendare a politicilor publice locale și naționale.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă invităm să accesați: https://anosr.ro/fdsc/

ANOSR este federația studențească națională care își asumă reprezentarea studenților din România la nivel național și internațional, implicându-se decisiv pe parcursul celor 22 de ani de activitate în dezvoltarea învățământului superior românesc, asigurând colectarea nevoilor studenților și militarea pentru rezolvarea problemelor acestora la nivel național, crescând participarea studenților în luarea deciziilor la nivel local și național și influențând implementarea valorilor și priorităților europene. Organizațiile studențești membre ANOSR sunt actorul principal de democratizare a universităților și de monitorizare a activității acestora, prin implicarea studenților.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.