Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a inițiat sesiunea de selcție a unui număr de 20 de parteneri, în vederea elaborării cererilor de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planurile de management. Entitățile interesate să intre într-un acord de parteneriat cu ANANP – având ca scop implementarea proiectelor – sunt așteptate să depună dosarul până la data de 2 august 2019.

În urma parcurgerii calendarului ”Procedurii interne operaționale privind selecția parteneriatelor cu entități private pentru realizarea de parteneriate în vederea implementării de proiecte finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. (OS) 4.1. – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, entitățile desemnate câștigătoare vor fi invitate să semneze Acordul de parteneriat.
Toate informațiile privind selecția celor 20 de parteneri și documentele necesare întocmirii dosarului de evaluare pot fi găsite la adresa: http://ananp.gov.ro/proiecte-ananp/.

Totodată, Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate a semnat un contract de finanțare – în valoare de 21.344.873,18 lei – cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate din România, prin programul POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă), Axa 1, Obiectiv specific 1.1, în cadrul cerererii de proiecte IP12/2018, având ca obiectiv general eficientizarea managementului ariilor naturale protejate și de a sprijini dezvoltarea durabilă, bazată pe valorile biodiversității, în folosul cetățenilor și a mediului de afaceri.