Administrația giurgiuveană a transmis vineri că, până la momentul de față, potrivit centralizatoarelor întocmite pe baza înștiințărilor scrise depuse de agricultori, la nivelul județului Giurgiu sunt afectate de seceta pedologică 11.646 de ha, îndeosebi culturile de porumb, grâu, floarea soarelui și orz.

Unităţile teritorial-administrative care au primit înştiinţări scrise din partea agricultorilor sunt: Putineiu, Giurgiu, Izvoarele, Gogoşari, Stăneşti, Frăteşti, Malu, Comana, Băneasa, Daia, Mihăileşti, Prundu, Gostinari, Oinacu, Slobozia, Găujani, Valea Dragului, Herăşti, Greaca, Toporu, Isvoarele, Vărăşti, Colibaşi.

Conform prevederilor legale, au fost constituite prin ordin de prefect comisii de constatare şi evaluare a pagubelor la aceste culturi. Din cadrul comisiilor fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Giurgiu şi ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Giurgiu.

La ora actuală, este în plină desfășurare acțiunea de constatare și de evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de seceta pedologică, iar situația se poate modifica de la o zi la alta.

Procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole vor transmise către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, în vederea întocmirii unui raport de sinteză, ce va fi comunicat Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Conform modificărilor în procedura de sprijin pentru agricultorii ale căror culturi sunt afectate de seceta severă, au fost prelungite termenele de depunere a înştiințărilor scrise la unitățile administrativ-teritoriale pe a căror rază se află terenurile agricole afectate.

 ATENȚIE: Până la data de 15 noiembrie 2022 agricultorii pot depune înştiinţări scrise pentru culturile înfiinţate în primăvară.