În conformitate cu prevederile art.94, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ilfov, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov pentru data de 31.05.2019 (vineri) ora 12.00, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Doctor Ernest Juvara nr.3-5 sector 6, Bucureşti.
Ședința va avea cu următorul proiect al ordinii de zi:

* Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
*Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018.
* Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 14 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 39/2019.
* Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019.
* Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiective de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
* Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.
* Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză.
*Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.
*Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren necesar construirii unei case de tip familial pentru copiii rezidenți din Centrul de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme altenative de protecție.
* Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.
* Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2019.

În conformitate cu prevederile art.94, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ilfov, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov.