Admiterea la Academia de Studii Economice din București la programele universitare de licență este în plină desfășurare, cu un număr record de înscriși încă din prima zi. Cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est vine și anul acesta cu una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidații săi – peste 7000 de locuri (aproape jumătate fiind finanțate de la bugetul de stat) la 35 de programe universitare de licenţă, cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Cele 12 facultăți ale ASE, care scot la concurs locuri la programele universitare de licență sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

Înscrierile au început luni, 4 iulie și se termină vineri, 8 iulie. Înscrierile se desfășoară online prin încărcarea documentelor de concurs și plata taxei de înscriere pe platforma inscriere.ase.ro.

Concursul de admitere iulie 2022 constă în:
• eseul motivațional (probă eliminatorie, evaluată cu admis/respins)
• testul de competenţă lingvistică, susținut online de către candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și pentru programul Limbi moderne aplicate și nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE;
• media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ cu frecvență, este de 120 de lei (include două opțiuni), iar taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 de lei. Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă este de 145 lei, indiferent de numărul opțiunilor (detalii despre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere pe https://admitere.ase.ro/licenta_2022). Taxa de înscriere se plătește preferabil online, prin intermediul aplicației ASE, în cadrul procesului de înscriere sau prin transfer bancar.

Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere și ASE, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2022, Facebook, Grup oficial Admitere 2022, Instagram.