Acționarii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) au aprobat azi, 29 ianuarie, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înființarea unei societăți pe acțiuni care urmează să fie autorizată să funcționeze ca o contraparte centrală (CCP) locală. Investiția totală necesară derulării proiectului va fi de maximum 16 milioane de euro, din care BVB va acoperi până la 10 milioane de euro.

„Noua infrastructură va crea premisele pentru o dezvoltare accelerată a pieței fără ca acest lucru să presupună creșteri de costuri. Contrapartea centrală locală ține cont de specificitatea pieței românești, cu o industrie de intermediere în care casele de brokeraj sunt slab capitalizate. De altfel, costurile de tranzacționare nu vor crește nici pentru brokeri, nici pentru clienți. Investitorii vor avea, în schimb, posibilitatea de a tranzacționa mai multe strategii de investitii și, pe măsură ce piața se va dezvolta, chiar ne propunem să reducem tarifele,” a declarat Adrian Tănase, directorul general al BVB.

Pe lângă tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de BVB pentru acțiuni, obligațiuni, derivate financiare, proiectul CCP va oferi chiar din prima etapă a lansării sale servicii de compensare pentru tranzacții desfășurate în piața energiei. Tot din prima etapă, vor fi disponibile instrumente financiare de tip futures având activ suport energia electrică. Parteneriatul dintre BVB și OPCOM (Operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România) va permite obținerea de profit începând cu anul al doilea de activitate, potrivit scenariului de bază al proiectului. Săptămâna trecută, Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, a declarat că instituția pe care o reprezintă va participa cu cel puțin 20% la capitalul social necesar înființării CCP.

Cel mai important rol al CCP va fi cel de garantor al integrității pieței prin reducerea riscului de contrapartidă. Noua entitate va contribui la diversificarea gamei de produse cu instrumente financiare derivate și va putea conduce la dublarea valorii medii zilnice de tranzacționare.