5 APRILIE 1904:  În salonul de onoare al Hotelului Boulevard din Bucureşti (clădire existentă şi în prezent), un grup de automobilişti, constituiţi în Adunarea Generală, a hotarât şi a semnat actul de înfiinţare a primei asociaţii a automobiliştilor din ţara noastră: Automobil Club Român.Automobil Club Român se înscrie, astfel, în primele 10 cluburi centenare din Europa şi în primele 14 cluburi centenare din întreaga lume.

File de istorie ce merită știute…

SEPTEMBRIE 1904. Are loc prima cursă de automobile din România organizată de ACR pe traseul Bucureşti – Giurgiu – Bucureşti (120 km). România a fost printre primele 6 ţări din lume care au organizat concursuri auto, după Franţa, SUA, Germania, Italia şi Austria.

8 DECEMBRIE 1905. ACR a fost primit ca membru al Asociaţiei Internaţionale a Automobil Cluburilor Recunoscute de la Paris, devenită ulterior Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA).

15 DECEMBRIE 1906. Prinţul George Valentin Bibescu, Preşedintele ACR, participă, pentru prima dată, la Şedinţa Asociaţiei Internaţionale a Automobil Cluburilor Recunoscute, ţinută la Paris.

IANUARIE 1909. RECUNOAŞTEREA OFICIALĂ A AUTOMOBIL CLUB ROMÂN DE CĂTRE STATUL ROMÂN. Monitorul Oficial din 13 martie 1909 publică LEGEA cu articol unic: ”Se recunoaşte Societăţii Automobil Club Român, din Bucureşti, calitatea de persoană morală, pe baza alăturatelor statute…”, în conformitate cu hotărârea Camerei Deputaţilor din 22 ianuarie 1909 şi a  Senatului din 19 februarie acelaşi an.

ANUL 1914. Automobil Club Român îşi schimbă statutul în Automobil Club Regal Român (ACRR), iar timp de 33 de ani Regii României au deţinut funcţia de preşedinţi de onoare ai ACRR.

15 IANUARIE 1921. Adunarea Generală a ACRR introduce un nou capitol în Statut (capitolul 6) privind autorizarea cluburilor regionale. Primul club regional a fost înfiinţat la 8 septembrie 1921, la Cluj. Printre membrii lui de onoare s-a numărat Octavian Goga.

22 MARTIE 1924. George Valentin Bibescu a solicitat înlocuirea sa din funcţia de Preşedinte al ACRR, fiind ales ca preşedinte al Federaţiei Aeronautice Internaţionale, cu sediul la Paris. În locul său a fost ales ca Preşedinte al ACRR Ion M. Mitilineu.

ANUL 1925. ACRR s-a afiliat la Consiliul Central al Turismului Internaţional, cu sediul la Paris.

ANUL 1926. Alexandru Berlescu realizează, în premieră, înconjurul României pe un Oldsmobile, parcurgând 2.447 km în 50 de ore.

ANUL 1926. Are loc, de asemenea, în România, prima cursă Bucureşti – Paris şi retur, fără oprire, performanţă realizată de Henry Manu, însoţit de N. Constantinescu, pe o maşină Buick.

ANUL 1927. Este înfiinţat Automobil Club Regional Moldova de Sus, Cernăuţi, potrivit Statutului ACRR.

ANUL 1928. Este editat GHIDUL DRUMURILOR din România, sub direcţiunea lui Ion Cămărăşescu, vicepreşedinte al ACRR.

ANUL 1929. Automobil Club Regal Român devine membru fondator al CERCULUI DE SPORTURI BĂNEASA (Country Club), cu denumirea actuală de Clubul Diplomatic Bucureşti.

ANUL 1931. Marin Butculescu, pilotând un Chrysler Imperial, coboară recordul de viteză pe ruta Paris – Bucureşti sub 40 de ore.

ANUL 1933. Darea de seamă anuală a ACRR consemnează numărul membrilor „societari” şi „turişti” ai clubului la 1.300.

ANUL 1936. Petre Cristea şi Ion Zamfirescu (însoţiţi de Gogu Constantinescu) câştigă Raliul Monte Carlo, pe un Ford V8, performanţă considerată ca fiind cea mai mare victorie a automobilismului românesc.

15 FEBRUARIE 1942. În cadrul Adunării Generale Anuale a Automobil Club Regal Român pentru dare de seamă a activităţii pe anul 1941 a fost omagiată activitatea prinţului George Valentin Bibescu, care decedase în 1941.

15 FEBRUARIE 1943. În Adunarea Generală Anuală a Automobil Club Regal Român pentru dare de seamă a activităţii pe anul 1942 s-a relevat faptul că ACRR a fost singura societate care, începând cu 1910 şi până în 1943, s-a ocupat de confecţionarea şi instalarea semnalizării rutiere, cu finanţare din partea Statului Român.

15 FEBRUARIE 1947. Are loc Adunarea Generală Anuală a ACRR, pentru dare de seamă a activităţii pe anul 1946. S-a menţionat că aceasta a fost a 42-a Adunare Generală de la înfiinţarea societăţii. Cu acest prilej s-a relevat că în anul expirat s-a stins din viaţă Ion M. Mitilineu, care în perioada 1924 – iulie 1946 a fost, neîntrerupt, timp de 22 de ani, Preşedintele ACRR. De asemenea, s-a relevat că la 24 iunie 1946 a avut loc transformarea Asociaţiei Internaţionale a Automobil Cluburilor Recunoscute (AIACR) în Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA).

1 IANUARIE 1948. Automobil Club Regal Român primeşte denumirea de Automobil Clubul Republicii Populare Române (ACRPR), cu sediul în B-dul 6 Martie nr. 5, fiind unicul club naţional recunoscut oficial.

ANUL 1948. Se reia cursa de pe Feleac, în organizarea Automobil Club Regional Cluj.

ANUL 1949. Automobil Clubul Republicii Populare Române solicită Alianţei Internaţionale de Turism licenţa eliberării în continuare a CPD, sub noul nume, ca urmare a mandatului avut de ACRR.

ANUL 1953. Este organizată Competiţia automobilistică MARELE PREMIU al RPR şi CIRCUITUL CFR pe parcelarea Floreasca din Bucureşti.

ANUL 1956. Se organizează prima cursă de slalom auto, pe platoul din „Parcul Tractorul” – Braşov.

ANUL 1958. Urmare a transformărilor politice din România, desfiinţarea Regatului, la iniţiativa unui grup de automobilişti, ACRPR a fost reorganizat într-o nouă concepţie, sub denumirea de Asociaţia Automobiliştilor din România (AAR).

10 DECEMBRIE 1962. Comitetul Director al Alianţei Internaţionale de Turism aprobă cererea Asociaţiei Automobiliştilor din România de a fi acceptată ca membru, sub noua sa denumire.

1964. Are loc prima ediţie a Raliului Dunării – CASTROL, care avea startul la Viena şi sosirea la Braşov.

1967. Are loc prima ediţie a Raliului României.

1967. Un comitet de iniţiativă a depus diligenţele necesare pentru transformarea AAR în Automobil Clubul Român. La împlinirea a 63 de ani de existenţă, asociaţia automobiliştilor din România revenea, astfel, la numele ei iniţial – Automobil Clubul Român.

18 OCTOMBRIE 1967. ACR se mută în noul său sediu situat în Str. Nikos Beloiannis nr. 27, astăzi Str. Take Ionescu nr. 27.

ANUL 1968. Automobil Clubul Român semnează Convenţia multilaterală privind funcţionarea Scrisorilor de Credit sub egida Federaţiei Internaţionale a Automobilului.

FEBRUARIE 1969. Apare primul număr al revistei AUTOTURISM, editată de ACR.

SEPTEMBRIE 1969. Sub auspiciile Automobil Clubului Român are loc, la Bucureşti, Congresul Alianţei Internaţionale de Turism (Loisirs et Tourisme).

1974. Se desfăşoară, la Braşov, şedinţa ordinară a Comitetului de Direcţie al Alianţei Internaţionale de Turism.

APRILIE 1974. Se desfăşoară, la Casa Armatei din Braşov, Conferinţa pe ţară a Automobil Clubului Român, care a marcat şi împlinirea a şapte decenii de existenţă a asociaţiei. Ca Preşedinte onorific al ACR a fost ales Ioan Cosma, Ministrul Turismului.

17 MAI 1974. Se înfiinţează Federaţia Română de Automobilism şi Karting (ACR – FRAK).

1975. Automobil Clubul Român este ales membru titular în Consiliul Mondial al Alianţei Internaţionale de Turism, precum şi în Consiliul Director al AIT, Regiunea l; reprezentantul ACR a fost Vasile Iordăchescu, prim-vicepreşedinte al asociaţiei.

DECEMBRIE 1975. Are loc, în Poiana Braşov, ediţia a ll-a a Conferinţelor Balcanice, ca reuniune a cluburilor automobilistice din ţările balcanice.

IUNIE 1978. Constantin Niculescu, care timp de zece ani a îndeplinit funcţia de secretar al filialei ACR Braşov, a fost cooptat în Comitetul Executiv şi este ales ca Vicepreşedinte retribuit al Automobil Clubului Român.

1979. Are loc, la Bucureşti, săptămâna de studii AIT, la care au participat peste 250 de experţi şi personalităţi din domeniul automobilismului şi turismului automobilistic.

NOIEMBRIE 1980. Are loc, în staţiunea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, a Vll-a ediţie a Conferinţelor Balcanice.

ANUL 1985 a reprezentat, însă, un moment critic în care regimul existent în România acelor ani a „naţionalizat” atelierele ACR şi a „împroprietărit” cu ele fostele Consilii Populare. Automobil Clubul Român, ca organizaţie neguvernamentală, a fost redus la statutul unei federaţii (Federaţia Automobil Clubul Român) în subordinea fostului Consiliu Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. Însă, prin abilitatea conducerii ACR s-a reuşit menţinerea solidarităţii membrilor, a fidelităţii faţă de valorile tradiţionale ale asociaţiei.

1990. Recunoaşterea de către noile autorităţi ale Statului Român a Automobil Clubului Român ca organizaţie neguvernamentală de sine stătătoare: DECRETUL NR. 85/1 februarie 1990 privind Restabilirea regimului de funcţionare al Automobil Clubului Român; HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 737 din iunie 1990 privind activitatea organizatorică, financiar-economică şi valutară a Automobil Clubului Român, întăreşte statutul ACR.

Automobil Clubul Român şi-a recuperat în mare parte patrimoniul naţional „confiscat” în 1985.

1 FEBRUARIE 1994. ACR lansează Carnetul de Turist, document care înlocuieşte „scrisoarea de invitaţie” şi care este util pentru obţinerea vizei turistice, document ce a primit, ulterior, statut internaţional.

7 MARTIE 1994. Are loc, la Braşov, Conferinţa Naţională a ACR. Aceasta a stabilit obiectivele relansării Automobil Clubului Român în Societatea Civilă românească. Ca preşedinte al Automobil Clubului Român a fost ales ing. Constantin Niculescu care a îndeplinit funcţia de Secretar al filialei Braşov a asociaţiei, Vicepreşedinte şi, respectiv, de Secretar General al ACR.

1994. Preşedintele ACR este ales membru în Comitetul Executiv al FIA, calitate în care a fost reales, în trei mandate consecutiv, şi în Consiliul Mondial de Turism şi Automobilism.

5 APRILIE 1994. Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de existenţă, Ion Iliescu, Preşedintele României a adresat un mesaj Automobil Clubului Român; la festivitate au fost prezenţi Nicolae Văcăroiu, Primul Ministru al României, Max Mosley, Preşedintele Federaţiei Internaţionale a Automobilului, Paul Nouwen, Preşedintele Alianţei Internaţionale de Turism şi mai mulţi preşedinţi ai cluburilor din Europa şi SUA.

APRILIE 1997. Automobil Clubul Român găzduieşte, la Bucureşti, Adunarea Plenară a Regiunii l a Alianţei Internaţionale de Turism.

5 APRILIE 1999. Jubileul a 95 de ani de existenţă a ACR a fost sărbătorit la Clubul Diplomatic, Bucureşti.

3 DECEMBRIE 1999. Are loc, la Braşov, Conferinţa Naţională a Automobil Clubului Român, care a stabilit direcţiile prioritare ale asociaţiei în perspectiva marcării Centenarului ACR, la 5 aprilie 2004. Ca preşedinte al Automobil Clubului Român a fost reales Constantin Niculescu.

2000. Preşedintele Automobil Clubului Român este ales deputat în Parlamentul României.

OCTOMBRIE 2001. Automobil Clubul Român devine membru fondator al Fundaţiei FIA, cu sediul la Londra.

5 APRILIE 2003. Majestatea Sa Regele Mihai l, fost Preşedinte de Onoare al ACRR, vizitează Automobil Clubul Român cu prilejul sărbătoririi a 99 de ani de existenţă a asociaţiei.

4 APRILIE 2004. Are loc, la Bucureşti, Conferinţa Naţională a ACR. Aceasta a adoptat programul de modernizare a activităţii Automobil Clubului Român, în conformitate cu tendinţele manifestate la cele mai puternice cluburi auto din lume. Ca preşedinte al Automobil Clubului Român a fost reales Constantin Niculescu.

5 APRILIE 2004. Are loc sărbătorirea, în aula Cercului Militar Bucureşti, a Centenarului Automobil Clubului Român 1904-2004, jubileu care a fost onorat de prezenţa Preşedintelui României, Ion Iliescu, a Preşedintelui Senatului României, Nicolae Văcăroiu, a domnului Max Mosley, Preşedintele Federaţiei Internaţionale a Automobilului, precum şi a preşedinţilor celor mai mari autocluburi naţionale din Europa. Cu acest prilej, prin Decret Prezindeţial, domnului Max Mosley i-a fost conferit Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Comandor. De asemenea, prin Decret Prezindeţial, au fost conferite ordine şi medalii unor personalităţi ale Automobil Clubului Român şi mişcării automobilistice din România. Domnului Constantin Niculescu i-a fost conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios în Gradul de Cavaler”.

5 APRILIE 2004. A fost lansată lucrarea monografică CRONICA CENTENARULUI ACR, ca un omagiu adus făuritorilor de ieri şi de astăzi ai Automobil Clubului Român.

5 APRILIE 2004. Pe faţada hotelului Bulevard, din Capitală, a fost amplasată o placă jubiliară, cu stema ACR şi inscripţia: „În această clădire s-a constituit la 5 aprilie 1904 Automobil Clubul Român”.

5 APRILIE 2004. Comitetul Executiv al ACR a înmânat unor militanţi de seamă ai mişcării automobilistice din România Trofeul simbol al Centenarului şi medalia jubiliară „Centenarul Automobil Clubului Român 1904-2004”.

MAI 2004. La invitaţia clubului automobilistic AMS SCG (Serbia & Muntenegru), o delegaţie ACR a participat, la Belgrad, la aniversarea a 80 de ani de la înfiinţarea clubului.

22 SEPTEMBRIE 2004. S-a desfăşurat cursa auto Bucureşti – Giurgiu – Bucureşti, cu participarea a 100 de autoturisme din toate judeţele ţării, care a marcat împlinirea unui secol de la prima cursă de automobile din România, organizată de Automobil Clubul Român, la 22 septembrie 1904.

OCTOMBRIE 2004. O delegaţie a Automobil Clubului Român, condusă de dl. Constantin Niculescu, a participat, la Paris, la aniversarea de 100 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Internaţionale a Automobilului, organizaţie mondială la care ACR a aderat încă de la înfiinţare.

4 NOIEMBRIE 2004. Prin Legea nr.472/2007 pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000 s-a recunoscut Automobil Clubului Român calitatea de unică structură sportivă pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv (ASN)

SEPTEMBRIE 2005. La invitaţia clubului automobilistic AMSM (Macedonia), o delegaţie a ACR a participat la aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea acestui club şi a 100 de ani de la apariţia primului automobil pe drumurile din Macedonia.

OCTOMBRIE 2005. A avut loc aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea clubului automobilistic ACI (Italia). La invitaţia ACI, o delegaţie a ACR a participat la ceremonia centenară.

OCTOMBRIE 2005. O delegaţie a ACR, condusă de dl. Constantin Niculescu, membru al Consiliului Mondial pentru Mobilitate şi Automobilism al FIA şi a Comitetului Executiv FIA, a participat la lucrările Congresului Federaţiei Internaţionale a Automobilului. Cu acest prilej, Adunarea Generală a Federaţiei Internaţionale a Automobilului a reales, pentru al patrulea mandat consecutiv, ca preşedinte, pe dl. Max Mosley.

DECEMBRIE 2005. Preşedintele Automobil Clubului Român – Autoritate Sportivă Naţională pentru ţara noastră (ASN) – participă la Forumul ASN-urilor din Federaţia Internaţională a Automobilului, care a avut loc la Monte Carlo.

IANUARIE 2006. O delegaţie a Automobil Clubului Român a participat la inaugurarea sediului Biroului FIA din Bruxelles, organ oficial al FIA cu atribuţii în promovarea intereselor automobilismului pe lângă instituţiile Uniunii Europene.

IANUARIE 2006. Este lansat, în premieră în România, cardul de membru ACR, care oferă accesul la Programul internaţional de reduceri şi facilităţi Show Your Card, care cuprinde peste 25.000 de hoteluri, restaurante, magazine, muzee etc., de pe toate continentele.

MAI 2006. Prezentarea mesajului Automobil Clubului Român cu prilejul sărbătoririi centenarului clubului automobilistic din Croaţia, HAK.

IULIE 2006. A XXXIX-a ediţie a Raliului României, ca etapă a Cupei Europene FIA la Raliuri (Est).

SEPTEMBRIE 2006. Participarea unei delegaţii ACR la lansarea în Bulgaria a campaniei mondiale „Think Before You Drive”, de către clubul automobilistic bulgar, UAB.

OCTOMBRIE 2006. Semnarea la Barcelona, de către Preşedintele ACR, dl. Constantin Niculescu, cu ocazia Congresului anual FIA, a Declaraţiei Federaţiei Internaţionale a Automobilului privind siguranţa rutieră mondială „Make Roads Safe”.

OCTOMBRIE 2006. Prezentarea mesajului Automobil Clubului Român cu prilejul festivităţilor consacrate aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea clubului automobilistic din Catalunia, RACC.

NOIEMBRIE 2006. Lansarea în România a Campaniei Mondiale „Think Before You Drive”, iniţiată de Fundaţia FIA şi Corporaţia Bridgestone, în organizarea Automobil Clubului Român şi Poliţiei Române.

20 MARTIE 2007. La sediul Comisiei Europene din Bruxelles, dl. Constantin Niculescu, preşedintele ACR, a semnat Charta Securităţii Rutiere Europene, document multinaţional promovat de Federaţia Internaţională a Automobilului şi Comisia Europeană.

18 MAI 2007. S-a dat startul Campionatului FIA GT Bucharest Challenge, pe un traseu în jurul Palatului Parlamentului, reprezentând o premieră în România şi cel mai mare eveniment automobilistic din istoria ţării noastre.

OCTOMBRIE 2007. Întâlnire cu Comitetul Executiv al ACR a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Sport, dl. Octavian Belu, privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare între ACR şi ANS.

17 OCTOMBRIE 2007. O delegaţie ACR participă la a IV-a ediţie a Şedinţelor Cluburilor Balcanice şi la aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Uniunii Automobiliştilor Bulgari.

22 OCTOMBRIE 2007. O delegaţie a Automobil Clubului Român participă la Congresul Anual FIA, desfăşurat la Paris.

27 NOIEMBRIE 2007. Automobil Clubului Român i s-a conferit, de către Comisia Europeană, Premiul de Excelenţă în Siguranţa Rutieră pentru activitatea desfăşurată în acest domeniu, în cadrul unei reuniuni desfăşurată la Bruxelles, la care ACR a fost reprezentat de dl. Constantin Niculescu, Preşedintele Asociaţiei.

29 NOIEMBRIE 2007. S-a desfăşurat, la Sediul Asociaţiei, un seminar ACR pe probleme de programe internaţionale şi siguranţă rutieră, cu participarea Biroului FIA din Bruxelles, organ oficial pe lângă Uniunea Europeană.

23 APRILIE 2008. Atribuirea Premiului Federaţiei Internaţionale a Automobilului Asociaţiei noastre pentru activităţile desfăşurate în apărarea intereselor majore ale membrilor ACR.

3 IUNIE 2008. Are loc Adunarea Generală Extraordinară a FIA pentru reconfirmarea dlui. Max Mosley ca Preşedinte al Federaţiei Internaţionale a Automobilului.

23 AUGUST 2008. Se desfăşoară a doua ediţie a Bucharest City Challenge, etapă a Campionatului Mondial FIA GT.4

18 SEPTEMBRIE 2008. Automobil Clubul Român participă la primul eveniment al Chartei Siguranţei Rutiere Europene, de la Bucureşti, în calitate de semnatar al acestui document, în premieră pentru România, încă din martie 2007.

NOIEMBRIE 2008. Obţinerea de către A.C.R. a certificatului rezultat în urma auditului privind calitatea serviciilor de asistenţă rutieră conform standardului ISO 9001: 2000.

12 DECEMBRIE 2008. Participarea delegaţiei ACR la Gala de Premiere FIA pentru câştigătorii Campionatelor mondiale de sport auto FIA în anul 2008.

15 IANUARIE 2009. O delegaţie ACR participă la Brastislava, la lucrările primului Atelier Lucrativ al FIA, pentru Educaţie Rutieră.

19 IANUARIE 2009. Participarea delegaţiei ACR la Comisia de Petiţii a Parlamentului European de la Bruxelles, privind taxa auto de înmatriculare.

04 FEBRUARIE 2009. Preşedintele ACR, Dl. Constantin Niculescu, participă la primul simpozion TISPOL (Organizaţia Europeană a Poliţiilor Rutiere) organizat la Bucureşti în problematica siguranţei rutiere.

6 MARTIE 2009. Are loc Conferinţa Naţională a Automobil Clubului Român, la Centrul de Perfecţionare a Managementului ACR Nehoiu. A fost adoptat programul de dezvoltare al ACR pentru următorii cinci ani. Ca Preşedinte al Automobil Clubului Român a fost reales Constantin Niculescu.

23 OCTOMBRIE 2009. O delegaţie ACR participă la Congresul Anual al Federaţiei Internaţionale a Automobilului. Cu acest prilej Adunarea Generală a FIA a ales, ca preşedinte al FIA, pe domnul Jean Todt.

7 APRILIE 2010. Automobil Clubul Român organizează, în premieră pe ţară, Simpozionul „ACCIDENTUL RUTIER ŞI IMPLICAŢIILE SALE SOCIO-ECONOMICE”, în conformitate cu Rezoluţia ONU privind Deceniul Mondial al Siguranţei Rutiere 2011 – 2020, din 3 martie 2010.

22 SEPTEMBRIE 2010. Automobil Clubul Român a lansat, în Cetatea Marii Uniri, Alba Iulia, Campania Mondială „MAKE CARS GREEN” (Să facem automobilele ecologice).

22 OCTOMBRIE 2010. O delegaţie ACR a participat,  la invitaţia Comisiei Europene şi Biroul FIA de la Bruxelles, la Simpozionul pe problemele Siguranţei Rutiere în Europa.

2 NOIEMBRIE 2010. Preşedintele ACR, domnul Constantin Niculescu participă la Congresul anual al FIA. În cadrul Adunării Generale a FIA s-au ales comisiile de specialitate pentru 2011, în Comisia Internaţională de Karting fiind ales şi un reprezentant al ACR.

6 MAI 2011. Preşedintele FIA, dl.Jean Todt, a efectuat o vizită oficială la Automobil Clubul Român, însoţit de Ambasadorul Global al Siguranţei Rutiere, de pe lângă ONU.

10 MAI 2011. ACR lansează, la nivel naţional, împreună cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniu, « Decada Mondială a Siguranţei Rutiere 2011 – 2020 », iniţiată de Preşedintele FIA.

Decembrie 2011. Preşedintele ACR, dl.Constantin Niculescu, participă la Congresul FIA; Adunarea Generală a FIA a organizat, cu acest prilej, Gala Campionilor 2011 pentru sportivii din Campionatele Federaţiei Internaţionale a Automobilului.

5 APRILIE 2012. Automobil Clubul Român a conferit, într-un cadru festiv, Trofeul ACR şi Insigna de Aur cosmonautului Dumitru Prunariu, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la zborul în spaţiul cosmic şi când ACR i-a acordat înaltul titlu de Membru de Onoare al Asociaţiei.

3-5 SEPTEMBRIE 2012. Automobil Clubul Român organizează la Ploieşti, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prima ediţie a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat.

8 NOIEMBRIE 2012. ACR a primit reconfirmarea certificatului privind calitatea serviciilor de asistenţă rutieră şi mobilitate, conform standardului ISO 9001:2008.

21-22 NOIEMBRIE 2012. O delegaţie ACR a efectuat o vizită oficială la clubul automobilistic german, ADAC cu scopul de a acţiona pe linia dezvoltării colaborării reciproce.

DECEMBRIE 2012. O delegaţie a ACR participă la Adunarea Generală FIA, care a prilejuit, totodată, Gala Campionilor 2012 pentru sportivii din Campionatele Mondiale ale Federaţiei Internaţionale a Automobilului.

IANUARIE 2013.  Automobil Clubul Român lansează în premieră în România Campania “Simbolul Solidarităţii”, prin punerea la dispoziţia membrilor asociaţiei a colantului “MEMBRU ACR”, pentru dezvoltarea solicitudinii şi ajutorului reciproc între participanţii la trafic.

FEBRUARIE 2013. Automobil Clubul Român lansează Campania Naţională “O SECUNDĂ PENTRU VIAŢA TA” prin înfiinţarea de cabinete de educaţie rutieră în unităţile şcolare şi dotarea acestora cu echipamente moderne.

17 – 19 MAI 2013. La Centrul de Instruire al ACR Alba Iulia, are loc training-ul comisarilor sportivi pe probleme de siguranţă în competiţiile auto CNAK – ACR, cu sprijinul Institutului FIA şi al traineri-lor CAMS dinAustralia.

29 MAI 2013 . Automobil Clubului Roman i-a fost conferit Primul Trofeu al Calităţii din România de către „Fundaţia Premiile Flacăra”, intitulat simbolic “FIERUL DE CRISTAL”, pentru brandul său naţional, pentru apărarea intereselor majore ale automobiliştilor şi afirmarea sa în FIA.

29 MAI 2013. În cadrul aceleaşi festivitati, domnului Ing. Constantin Niculescu, Preşedintele Automobil Clubului Român, i-a fost decernat Trofeul “CLEPSIDRA DE CRISTAL” pentru activitatea desfăşurată timp de 46 de ani la Automobil Clubul Român, pentru contribuţia adusă la evoluţia şi   dezvoltarea modernă a ACR.

25-27 IULIE 2013. A fost organizată ediţia 2013 a “SIBIU RALLY ROMANIA”, etapă în European Rally Championship, cel mai important eveniment automobilistic al anului.

26-29 AUGUST 2013. Automobil Clubul Român organizează la Târgu Mureş, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, ediţia a II-a a Competiţiei Naţionale de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat.

26 SEPTEMBRIE 2013.  Preşedintele Automobil Clubului Român a avut o convorbire oficială la sediul ACR cu ambasadorul la Bucureşti al Emiratelor Arabe Unite, în spiritul înţelegerii cu  Preşedintele Comisiei Internaţionale de Karting din cadrul FIA.

28-29 OCTOMBRIE 2013. Automobil Clubul Român, membru al Consiliului Forumului Naţional Român pentru Implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, participă la ediţia a II-a a Forumului Anual al SUERD 2013.

29 OCTOMBRIE 2013. Preşedintele Automobil Clubului Român şi Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au semnat, la sediul ACR, într-un cadru oficial, Protocolul de Colaborare pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu obiectivele „Decadei Mondiale a Siguranţei Rutiere 2011 – 2020”, instituită de ONU.

7 DECEMBRIE 2013. Are loc festivitatea „Laurii Pilotajului Auto 2013”, la Hotelul ACR Alba Iulia.

DECEMBRIE 2013. O delegaţie a ACR participă la Congresul anual al Federaţiei Internaţionale a Automobilului la care a fost reales ca Preşedinte al FIA, domnul Jean Todt.

1 IANUARIE 2014. Automobil Clubul Român semnează acordul de aderare la reţeaua de asistenţă SNAKE a cluburilor automobilistice membre FIA.

IANUARIE 2014. Are loc la Bucureşti „Gala Campionilor pentru Campionatul National de Karting 2013” sub egida FRK, iar la Timişoara este organizată „Gala Campionilor la automobilism si karting Timiş 2013”;

8 FEBRUARIE 2014. Gala Campionilor hunedoreni 2013 la automobilismul sportiv si kartingul sportiv.

FEBRUARIE 2014. Automobil Clubul Român a demarat acordarea de discount-uri pentru membrii săi la achiziţionarea combustibililor auto.

FEBRUARIE 2014. Automobil Clubul Român a început implementarea proiectului „ CARTE DE SALVARE LA BORD” în conformitate cu obiectivele „Decadei Mondiale de Siguranţă Rutieră 2011-2020”

FEBRUARIE 2014. Are loc reuniunea Consiliului National al Automobil Clubului Roman pentru prezentarea bilanţului asociaţiei pe anul 2013 şi stabilirea programului de dezvoltare a activităţii pe anul 2014. A fost convocată Conferinţa Naţională a Automobil Clubului Român pentru luna martie 2014 şi s-a stabilit graficului de organizare şi desfăşurare a Adunărilor Generale ale membrilor ACR din sucursale şi agenţii, premergătoare Conferinţei Naţionale a ACR 2014.

20 MARTIE 2014. Are loc Conferinţa Naţională a Automobil Clubului Român, la Sala Marii Uniri din Alba Iulia. A fost adoptat programul de dezvoltare al ACR pentru următorii cinci ani. Ca Preşedinte al Automobil Clubului Român a fost reales Ing. Constantin Niculescu.

5 APRLIE 2014. Automobil Clubul Român sărbătoreşte împlinirea a 110 ani de activitate neîntreruptă.

27 APRILIE 2014. Începe ediţia 2014 a Campionatului Naţional de Îndemânare Auto, la Bucureşti, sub egida Automobil Clubului Român.

Septembrie 2014 – Automobil Clubul Român participă la Oradea, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență , la organizarea Competiției Naționale de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat.

Octombrie 2014 – Automobil Clubul Român a implementat Programul ”Carte de Salvare la Bord” care oferă șansa reducerii cu până la 30% a timpului de extracție a victimelor din autovehiculul avariat în accidentul rutier.

7 Mai 2015 – În cadrul Galei Federației Internaționale a Automobilului, care a avut loc la Tunis, Automobil Clubul Român obține Premiul FIA pentru Inovație pentru campania ”#seatbeltb00bing”, privind purtarea centurii de siguranță

Iunie 2015 – Juriul Festivalului Internațional de la Cannes conferă Automobil Clubului Român trofeul ”Leul de Bronz” pentru campania ”#seatbeltb00bing”.

19 septembrie 2015 – a avut loc cursa omagială Bucureşti – Giurgiu, dedicată împlinirii a 111 ani de la prima competiţie automobilistică din România, din 22 septembrie 1904, organizată de ACR.

22 octombrie 2015 – Street View Test, renumita aplicație online inovativă a Automobil Clubului Român, în parteneriat cu Publicis România, a primit un Grand Prix în categoria Digital, două trofee de aur și  două trofee de argint în cadrul festivalului Golden Drum.

23 Noiembrie 2015 – ACR obține 4 distincții la Festivalul Național ”Internetics”, cel mai important eveniment de branding, marketing și advertising online din România, pentru aplicația online inovativă a ACR, Street View Test.

Ianuarie 2016 – Automobil Clubul Român dotează Școala proprie de șoferi cu automobile de ultimă generație Hyundai i10.

Mai 2016 – Automobil Clubul Român a fost prezent la celebrul festival din Europa de Sud-Est ”T-Festival” dedicat camioanelor și motocicletelor, de asistență rutieră care a avut loc la Complexul Expozițional Romexpo din București.

14 Iunie 2016 – Automobil Clubul Român organizează, în premieră în România, la Clubul Diplomatic București, Simpozionul Național ”Salvați Viețile Copiilor”, care s-a bucurat de o deosebită rezonanță în România și la FIA.

1 august 2016 – A fost lansată, la Clubul Diplomatic București, cartea „MEANDRELE UNEI PASIUNI”, autor Constantin Niculescu, Preşedintele Automobil Clubului Român, cu o largă participare de oameni de știință, artă și cultură, precum și din domeniul automobilismului.

Septembrie 2016 –la Concursul European FIA de educație rutieră a tineretului,, organizat în Republica Cehă, obținând o performanță meritorie.

1 Martie 2017 – la “BAZA SPRIJIN LOGISTIC MUNTENIA” a Ministerului Apararii Nationale, Domnul Constantin Niculescu, Președintele ACR, a înmânat “ DIPLOMA DE ONOARE A ACR” și „PLACHETA ACR”, cu prilejul Zilei Automobiliștilor Militari și aniversării unui secol de la înființarea ”Armei Auto”.

26 iunie 2017 – Automobil Clubului Român i-a fost decernat, a doua oară, PREMIUL DE EXCELENțĂ ÎN SIGURANțA RUTIERĂ AL COMISIEI EUROPENE precum  și Premiul Special Jaques Barrot, ca o recunoștere a remarcabilelor inițiative în siguranța rutieră.

Noiembrie 2017 – la invitația Președintelui Automobil Clubului Român, o delegație condusă de dl. Emil Panchev, președinte al Uniunii Automobiliștilor Bulgari, a efectuat o vizită oficială în România cu care prilej s-a semnat un protocol de colaborare între cele două cluburi automobilistice.

Mai 2017 – Automobil Clubului Român i s-a conferit a adoua oară Premiul FIA pentru Inovație în Siguranța Rutieră  pentru aplicația interactivă de prevenire a vitezei excesive, intitulată ”Plimbă Ursul”.

Septembrie 2017 – ACR participă, pentru al doilea an consecutiv, cu echipaje de elevi la Concursul European de Educație Rutieră, organizat de FIA , în Albania.

Ianuarie 2018 – Pentru dezvoltarea motorsportului cu vehicule electrice în România Automobil Clubul Român a înființat Comisia de Vehicule Electrice și Energii Alternative (CVEEA).

August 2018 – Automobil Clubul Român a organizat, împreună cu Clubul de Karting București pe Calea Victoriei  SuperCupa Romaniei la Karting Electric – Marele ePremiu al Orasului Bucuresti – eKarting City Center, fiind primul circuit stradal de karting electric din România.

Septembrie 2018 – Automobil Clubul Român a obținut un meritoriu loc 4 la Concursul European de Educație Rutieră disputându-și performanța cu 24 de cluburi naționale participante, unele cu performanțe redutabile pe plan mondial

Octombrie 2018 –  Automobil Clubul Român a primit vizita Secretarului General al FIA și a Președintelui FIA Regiunea I. vizitându-se Muzeul Tehnic al ACR, și sucursalele teritoriale din București și Prahova. Vizita s-a bucurat de un succes deosebit în cadrul FIA..

Noiembrie 2018 – Automobil Clubul Român, în calitatea sa de Autoritate Sportivă Națională a Federației Internaționale a Automobilului pentru România, a participat, la invitația Consiliul Județean Mureș, la deschiderea oficială a circuitului dedicat automobilismului și motociclismului sportiv, „Transilvania Motor Ring” construit în vecinatatea Municipiului Târgu Mureș.

1 Decembrie 2018 – Automobil Clubul Român a oferit, cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1918, un cadou reprezentativ prin reducerea semnificativă a cotizației de membru ACR, precum și alte avantaje și facilități oferite automobiliștilor din țara noastră.

Februarie 2019. Revista ”Autoturism”, editată de Automobil Clubul Român, împlinește 50 de ani de activitate neîntreruptă.

5 Aprilie 2019 – Asociația Automobil Clubul Român împlinește 115 de activitate neîntreruptă. Cu aceasta ocazie, Comitetul Executiv acorda reduceri semnificative la cotizația de membru tuturor automobiliștilor din țara noastră.

25 – 26 mai 2019 – Cu ocazia Raliului Aradului, înscris de ACR în calendarul FIA – European Rally Trophy,- asociația noastră a marcat ”week-end-ul voluntarilor FIA”, ce activează în domeniul motorsportului

1 Septembrie 2019 .Sub egida Automobil Clubului Roman, in calitatea sa de Autoritate Sportiva Nationala (ASN), recunoscuta de catre Federatia Internationala a Automobilului (FIA), a avut loc la Constanța competitia interanationala de drift  RPG Drift Challenge.

Septembrie 2019 – Automobil Clubul Român promovează și lansează în România cea mai recentă campanie FIA intitulată ”#2secunde”, care are drept scop creșterea gradul de conștientizare a conducătorilor auto cu privire la distragerea atenției,

11 Octombrie 2019 – Președintele Federației Internaționale a Automobilului (FIA) și Reprezentant personal al Secretarului General ONU pentru Siguranța Rutieră, dl. Jean Todt, a efectuat o vizită oficială la București, la invitația Automobil Clubului Român. Aceasta a fost a doua vizită la ACR a d-lui Jean Todt, după cea din anul 2011.

18 Octombrie 2019 – În saloanele Clubului Diplomatic din București a avut loc Conferința Națională a Automobil Clubului Român.  În funcția de Președinte al ACR a fost reales, în unanimitate, pentru un nou mandat, statutar, Domnul Constantin NICULESCU.

2 Martie 2020 – Are loc semnarea parteneriatului între ACR și lantul de farmacii Catena, prin care se ofera membrilor Asociatiei noastre reduceri de pana la 25% la medicamente si alte produse farmaceutice.

27 Aprilie 2020 – Are loc semnarea parteneriatului între ACR și rețeaua de sănătate Regina Maria, prin care membrii Asociației noastre au posibilitatea să achiziționeze abonamente de servicii medicale cu 30% discount.

1 iunie 2020 – ACR se alătură campaniei mondiale #3500LIVES, în parteneriat cu Federația Internațională a Automobilului (FIA). Beneficiind de sprijinul a 18  celebrități internaționale din motorsport, se promoveaza Regulile de Aur din siguranța rutieră.

sursa foto: acr.ro