Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară(ANCPI) extinde accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru persoanele autorizate să execute lucrări în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi fotogrammetriei.

IMPORTANT: Începând de astăzi, 20 noiembrie, persoanele autorizate au acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în eTerra, în vederea realizării lucrărilor de specialitate.

Accesarea conținutului cărților funciare va fi monitorizată de ANCPI pentru a preveni eventualele tentative de abuz.

În anul 2020, activitatea de cadastru și publicitate imobiliară a fost digitalizată integral, iar specialiștii instituției lucrează continuu atât la îmbunătățirea sistemelor informatice deținute de ANCPI, cât și la simplificarea legislației și a procedurilor de lucru.