Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, anunță desfășurarea exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro, a concursului de Admitere 2020 pentru toate programele universitare de licență din oferta pentru acest an.

Înscrierile au început în 13 iulie și se încheie în 17 iulie a.c., ora 16.00, și au loc integral pe platforma admitere.ase.ro, pe care se va desfășura tot concursul de admitere.

ASE scoate la concurs la cele 35 de programe universitare de licenţă în limbile română, engleză, franceză, germană, 7 363 de locuri, dintre care 6 463 la învățământul cu frecvență și 900 la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Candidații la programele universitare de licență ale ASE pot urma cursurile uneia dintre
cele 12 facultăți ale universității – detalii.

Concursul de admitere este alcătuit din eseul motivațional, testul de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină, și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Testul eliminatoriu de competență lingvistică, pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină, se poate echivala cu certificatele de competență lingvistică, recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competență lingvistică candidații care au absolvit studiile liceale organizate în limba străină a programului de licență pentru care optează.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanță, studii şi sociale, mai mult de 550 de burse Erasmus, aproximativ 4 600 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de
învăţare.

”Dragi candidați,
Vă invit să alegeți Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, la absolvirea căreia vă veți bucura de o bună inserție pe piața muncii și de un job de calitate, care să vă ofere o viață profesională frumoasă și împlinită! Din grijă pentru sănătatea voastră, desfășurăm concursul de admitere în acest an integral online, pe platforma admitere.ase.ro.
Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Succes, dragi candidați!”, a precizat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE.

Informațiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului instituțional www.ase.ro, pe pagina oficială de facebook, prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic, sau prin Zoom, Skype, Google meet.