Luni, 7 septembrie 2020, INA va deschide primele 6 programe de perfecționare online, înregistrând 109 participanți din administrația publică.

Programele vor aborda teme de interes, precum: achiziții publice, audit public intern, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, management financiar și sistemul de control intern managerial.

Fiecare program are o durată de 18 ore, distribuite în mod echilibrat pe parcursul a 2 săptămâni, incluzând 8 ore de activități sincron (susținute prin participarea la 4 webinarii) și 10 ore de activități asincron sub îndrumarea formatorului (4 sesiuni de autoînvățare și 4 aplicații practice).

Toate programele au o orientare practică, formatorii INA au pregătit resurse interactive, exerciții și studii de caz, precum și teste de evaluare a competențelor dobândite de participanți. Formatorii susțin aceste programe cu titlu gratuit.

IMPORTANT: Finalizarea programelor se va realiza prin certificate digitale de atestare a competențelor, în condițiile legii.

Informații referitoare la ofertă, tematică, formatori, precum și la modalitatea de înscriere sunt disponibile aici: https://training.ina.gov.ro/ .