Băncile din România au soluționat 321.000 de solicitări, reprezentând aproximativ 90% din
cele aproximativ 362.000 de solicitări depuse de clienții persoane fizice și juridice pentru
suspendarea obligațiilor de plată lunare din contractele de credit, în primele trei luni de la debutul
pandemiei COVID-19.

Până la data de 15 iunie 2020, din cele aproximativ 321.000 de solicitări soluționate, peste
60% au fost soluționate în baza Ordonanței de Urgență 37/2020 și aproximativ 40% în baza
măsurilor de sprijin adoptate proactiv de bănci, începând cu luna martie, pentru clienții afectați de
efectele pandemiei. Restul solicitărilor se află în curs de procesare. În baza OUG 37/2020, banca
analizează solicitarea formulată de client şi în termen de maximum 15 zile de la data primirii
solicitării comunică acestuia decizia. În cazul aprobării solicitării debitorului, prelungirea duratei
contractuale produce efecte de la data comunicării de către client a solicitării de suspendare către
bancă.

Clienții ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemie
au depus cereri pentru suspendarea obligațiilor de plată lunare din contractele de credit. Astfel,
clienții persoane fizice au depus un număr de peste 334.000 de solicitări de suspendare a
obligațiilor de plată lunare, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 22% din creditele în
derulare acordate populației. Clienții persoane juridice au depus un număr de aproape 28.000 de
solicitări de suspendare a obligațiilor de plată lunare, aferente unui ponderi de aproximativ 28% din
portofoliul total de credite acordate acestei categorii.

Sectorul bancar a fost în prima linie a industriilor care au adoptat măsuri de sprijin pentru
clienții afectați financiar de efectele pandemiei. Băncile din România au răspuns proactiv nevoilor
clienților care au întâmpinat dificultăți din cauza pandemiei de coronavirus și au asigurat necesarul
de finanțare la nivelul întregii economii. Comunitatea bancară din România își exprimă dorința de a
contribui în continuare la procesul de relansare a economiei românești în perioada imediat
următoare, prin soluții comune ce pot fi identificate ca parte a dialogului dintre comunitatea de
afaceri și factorii de decizie instituțională. Sistemul bancar susține încheierea unui parteneriat
constructiv cu autoritățile pentru a finanța economia în condiții de predictibilitate.