Primaria Sectorului 2 Bucuresti a publicat anunturile pentru 3 achizitii publice.

* Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a celor 3 ascensoare, de la sediul administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, pe bază de abonament lunar, pe o perioadă de 12 luni, cod CPV 50750000 – 7 ˝servicii de întreţinere a ascensoarelor˝.

-Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.02.2019, ora 10.00

Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care vor rezulta din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la achiziția directă. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.

* Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de supraveghere tehnică a instalaţiilor de ridicat şi a cazanelor sub presiune (responsabil RSTVI), pe bază de abonament lunar, pe o perioadă de 12 luni, cod CPV 71356100-9 ,,Servicii de control tehnic“,

-Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.02.2019, ora 10.00

Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care vor rezulta din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la achiziția directă. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare

* Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii echipament de telecomunicaţii (telefonie fixă şi fax-uri), pe o perioadă de 12 luni, cod CPV 50330000-7 ”servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii”.

-Modalitatea de achiziţie: achizitie directă;

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.02.2019, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care vor rezulta din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la achiziția directă. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.