Oare câți dintre noi, cei de acum, știu?!? 27 mai 1600 – Prima Unire a celor trei Ţări Româneşti!

Mihai Viteazul a devenit „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”.

Mihai se intitula într-un hrisov emis la 27 mai 1600 „Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei” şi îşi confecţiona bine cunoscuta pecete pe care figurau simbolurile celor 3 Ţări Române surori.

27 mai 1600  rămâne, așadar, în istorie, ziua în care, pentru prima oară, un conducător român apare în documente purtând titlul de “Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei”.

La această dată, Mihai Viteazul, în urma campaniilor desfăşurate în Transilvania şi Moldova, devine oficial conducător al celor trei ţări româneşti.

De la 1600, nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată şi desăvârşită poezie tragică.”, consemna Nicolae Iorga despre Bravul Mihai.

Campania militară a fost una rapidă şi încununată de succes, atât în luptele dintre Mihai Viteazul şi Andrei Bathory (desfăşurate în perioada 18-28 octombrie 1599 la Şelimbăr), câştigate de domnul român, care, la 1 noiembrie 1599 intră triumfător în Alba Iulia, cât şi prin cucerirea Bacăului, unde îl înfrânge pe domnitorul moldovean Ieremia Movilă, la 10 mai, urmată de de predarea fără luptă a cetăţii Suceava de către garnizoana moldoveană.

Încă de la venirea sa la domnie, în septembrie 1593, Marele domn vizează realizarea celor două mari
idealuri: Independenţa şi Unirea. Pentru înfăptuirea lor îşi va stabili cu luciditate obiectivele şi priorităţile.

*Tot în 27 mai, dar în anul de grație 1570, Diaconul Coresi termina tipărirea Psaltirii românești, care face parte din seria de scrieri imprimate de cărturarul român în tiparnița sa din Scheii Brașovului.