Azi, începând cu ora 16:00, are loc Ședința de Consiliu Local. O ședință importantă, cu teme de interes public pe agendă. Vă prezentăm transparent cele mai importante proiecte de hotărâre, ce vor fi supuse la vot:

Rectificarea bugetului Sectorului 2 – se echilibrează finanțele Sectorului în funcție de raportul dintre cheltuieli și încasări

Se supune la vot reorganizarea Primăriei Sector 2 – eficientizarea managementului și activității Primăriei, în conformitate cu concluziile auditului independent (încheiat în această primăvară), auditului intern și dialogului cu toate direcțiile de specialitate și instituțiile din subordine.

Se supune la vot noile tarife pentru utilizatorii casnici pentru activitatea de colectare separata, transport si depozitare deșeuri fracția umedă, fracția uscată (reciclabilele) și deșeuri în amestec (depuse necorespunzător)

Se supune votului prelungirea perioadei de încheiere de contracte individuale cu furnizorul de servicii de salubritate până la sfârșitul anului 2021.

Se cere de la Consiliul General al Municipiului București preluarea în administrare a Parcul Verdi pentru a-l amenaja și moderniza

Se completează lista de contravenții cu o serie de fapte, ce erau mai dificil de sancționat direct până acum. O parte dintre ele se referă la depozitarea ilegală de deșeuri pe spațiul public. Altele vizează comercianții (chioșcuri de flori, carte, presă, etc), ce trebuie sa fie în legalitate și să respecte amplasamentul. Altele se refera la staționatul/spălatul/reparatul autovehiculelor pe spații verzi, maluri de lacuri, etc.

Se aprobă schema de finanțare și regulamentul pentru grădinițele de vară în Sectorul 2

Se cerem să se transfere un teren de la Primăria Generală. Terenul se află pe strada Paroșeni din cartierul Tei Toboc. Intenționăm să construim un centru de servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Tei Toboc este una din zonele defavorizate, cu nevoi complexe – de la probleme de locuire, la acces la educație sau la piața muncii.

Se aprobă un protocol cu Institutul Oncologic București, prin care ADP Sector 2 poate efectua curăța și revitaliza spațiul verde din curtea institutului. În prezent, parcul din curtea spitalului este neîngrijit, pune în pericol pacienții și integritatea clădirilor.

Se votează unele completări și corecturi la Regulamentul de Funcționare al Pieței Obor.

Se discută un parteneriat pentru formarea profesională prin învățământ dual a elevilor de la Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu.

Se supune la vot aprobarea de ajutoare de urgență pentru câteva cazuri sociale aflate în maximă dificultate.

Se aprobă un suport financiar pentru lucrări de refacere a monumentului Mânăstirea Plumbuita și Parohiei Doamna Oltea

Se supune la vot un poiect privind anumite penalități financiare pentru 11 proprietăți neîngrijite din Sectorul 2