Regulamentul de finanţare a programului „Şcoală după şcoală” din Sectorul 2 pentru 2023 a fost aprobat.

 „Am alocat de la bugetul local pentru acest an suma de 15.000.000 de lei pentru desfăşurarea programelor de tip “Şcoală după şcoală”. Alocarea financiară pentru fiecare beneficiar (elev) nu poate depăşi suma de 35 de lei/zi.

 Programul „Școală dupa şcoală” finanţat de Primăria Sectorului 2 propune o masă caldă şi un program de tip after-school până la ora 18.00 pentru cei peste 2.000 de copii înscrişi în cadrul său în acest an şcolar. Programul este deja un succes, regăsindu-se în 14 şcoli gimnaziale din sector”, declară primarul Radu Mihaiu.

* Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească partenerii educaţionali:

–  să organizeze programe de tip „Şcoală după şcoală“ în unităţile de învăţământ care au primit avizarea funcţionării acestui program în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5349/07.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

– să ofere o masă caldă elevilor pentru fiecare zi şi posibilitatea de a beneficia de programe educaţionale şi servicii de supraveghere şi îndrumare până la ora 18.00, de luni până vineri, dacă părinţii doresc acest lucru.

– să permită coplata din partea reprezentanţilor legali ai beneficiarilor, în cazul în care costul total al serviciilor contractate de aceştia în cadrul programului „Şcoală după şcoală“ este mai mare decât suma alocată per elev.

 Alocarea financiară se face doar pentru programele şi beneficiarii care desfăşoară activităţi ce presupun prezenţa fizică a elevilor la clasă, nu şi pentru programe care se derulează online.

Proiectul de hotărâre privind regulamentul de finanţare pentru programe de tip „Şcoală după şcoală“ a fost iniţiat de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, şi aprobat de Consiliul Local.

 Sprijinirea părinților, siguranța copiilor și accesul acestora la servicii educaționale reprezintă o prioritate şi sunt cele mai importante obiective pe care le are Primăria Sectorului 2.