Pentru „CASA VERDE:Finanţarea nerambursabilă acordată de Administrația Fondului de Mediu este în procent de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 5 din Ghidul de finanțare, dar nu mai mult de 20.000 pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie.

Prin acest program la nivel național se încearcă ajutorarea a sute de utilizatori casnici care pot să aibă acces la energie electrică din surse de energie regenerabilă, mai ales pentru gospodăriile izolate de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice. Rezultatele implementării unor astfel de programe se vor vedea pe termen lung prin trecerea la o economie durabilă care să reducă poluarea și permită minimizarea costurilor facturilor.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

ATENȚIE: În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM.

Montarea sistemelor fotovoltaice se execută fără obținerea autorizației de construire conform art.11 alin.7 lit.f) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

*** Etapele ce trebuie parcurse de către solicitant, dar și alte detalii pot fi consultate pe https://fotovoltaice.afm.ro/.