În urmă cu 115 ani, Regele Carol I al României împlinea 40 de ani de domnie. Pentru a marca evenimentul, dar și pentru aniversarea a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către Împăratul Traian și a 25 de ani de la proclamarea Regatului României, în 1881, a fost organizată „Expozitia Generală Română”, după modelul marilor expoziții internațional de la Paris sau Londra. Grație acestei expoziții, bucureștenii se bucură și astăzi de Parcul Carol.

Domnia Regelui Carol I, începută în 1866, a marcat o etapă de mari progrese în plan demografic, economic, social, administrativ, politic și cultural. Dintr-un stat vasal Imperiului Otoman, România a ajuns un stat independent și respectabil în Europa, a căreia alianță era căutată. Prin reformele înfăptuite, România intrase într-un ritm rapid de dezvoltare economică, cum numai Japonia acelei perioade se putea lăuda.

Dintr-o țară aproape fără industrie, România ajunsese să dispună de cele mai mari și performante rafinării de petrol din Europa. Dintr-un stat fără monedă națională, avea acum una dintre cele mai puternice valute de pe continent. Dintr-o țară înapoiată, România a devenit un stat în plină dezvoltare, care avea încă mari probleme sociale, dar care cunoștea un progres rapid în toate domeniile.

De asemenea, Carol a reorganizat armata românilor, pe care a condus-o în 1877-1878 contra turcilor în Războiul pentru Independența României. Ca urmare a războiului, România își mărește teritoriul și capătă ieșire la mare, prin revenirea Dobrogei la patria mamă. Trei ani mai târziu, în 1881, Carol devine primul Rege al României. În anii ce au urmat, economia țării a fost reorganizată, s-a investit mult în industrie și agricultură, precum și în infrastructură. În timpul domniei sale, în România a fost construită prima rafinărie de petrol din lume, la Ploiești, dar și cel mai lung pod din Europa, cel de peste Dunăre, de la Cernavodă, care lega Dobrogea de restul țării.

Câteva date importante din timpul domniei Regelui Carol I al României:

• Primul Rege al României a domnit 48 de ani (cea mai lungă domnie din istoria noastră);

• În 1866, Unirea Principatelor Române era ameninţată cu anularea. Numai venirea pe Tronul vacant a unui Principe dintr-o prestigioasă dinastie europeană a salvat fragila construcţie instituţională începută la 1859 de oameni de stat patrioţi;

• În timpul domniei lui, România obţine independenţa faţă de Imperiul Otoman, devenind astfel un stat suveran. Proclamată la 10 mai 1877, independenţa a fost obţinută în urma războiului ruso-româno-turc din 1877–1878, prin lupta armatei române conduse de Domnitorul Carol, şi a fost recunoscută de către Marile Puteri la Congresul de la Berlin;

• România devine regat independent şi suveran în anul 1881 (independența și suveranitatea fuseseră recunoscute internațional încă din anul 1878, prin actul Congresului de la Berlin);

• 29 iunie / 11 iulie 1866: Adunarea Constituantă adoptă prima Constituţie a ţării, una dintre cele mai avansate ale timpului;

• 1867: se introduce sistemul monetar naţional, în anul 1870 fiind bătute în țară primele monede de aur, argint și aramă, odată cu înființarea Monetăriei Statului;

• 1867: Principatele Unite au pavilion separat la Expoziţia Universală de la Paris;

• La 15 septembrie 1867, Carol I devine membru de onoare al Societății Academice Române, instituită prin Decret Domnesc în 1867, devenită Academia Română, la 30 martie/12 aprilie 1879. Protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române între 1879 şi 1914, regele a lăsat acesteia, prin testament, suma de 600 000 de lei;

• În 1867, ia fiinţă şcoala Normală „Carol I“, finanţată din caseta personală a Domnitorului;

• La 11 mai 1868 este înfiinţată Societatea Filarmonică Română;

• La 31 octombrie 1869 se inaugurează oficial linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, respectiv prima gară a Bucureştilor, Gara Filaret. În 1906, reţeaua de căi ferate a României avea să ajungă la 3 180 km.2;

• În timpul domniei Regelui Carol I se inaugurează Palatul Universității din București (14 decembrie 1869), Palatul Universității din Iași (21 noiembrie 1897) și Teatrul Național din Iași (1 decembrie 1896);

• La 12 noiembrie 1871 se inaugurează Uzina de gaz aerian de la Filaret;

• La 25 septembrie 1872 se inaugurează Gara de Nord din Bucureşti (numită, până în anul 1888, „Gara Târgoviştii“);

• În 1872 îşi încep activitatea Atelierele Căilor Ferate din Bucureşti;

• Anul 1872 marchează începutul funcţionării Şcolii Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti şi al Şcolii fiilor de militari din Iaşi;

• La 26 decembrie 1872 este introdus în Bucureşti tramvaiul cu cai;

• În 1875 se înfiinţează Fabrica de ulei vegetal din Bucureşti;

• La 15 decembrie 1875 îşi începe activitatea Banca de Bucureşti (cu capital francez);

• La 4 iulie 1876 este fondată Societatea Naţională de Cruce Roşie a României;

• În 1879 a fost dată în folosinţă prima linie de cale ferată care a legat Transilvania de Bucureşti, prin inaugurarea liniei Ploieşti – Predeal şi joncţiunea cu calea ferată Braşov – Predeal;

• La 17/29 aprilie 1880 se înfiinţează Banca Naţională a României, a 16-a bancă centrală din lume;

• Între anii 1880–1883 este amenajat cursul Dâmboviţei;

• În 1882 este introdus iluminatul electric la București;

• La 1 decembrie 1882 se deschide Bursa din București, în clădirea Camerei de Comerț din strada Doamnei. În Monitorul Oficial al României din luna decembrie a anului 1882 au fost publicate cotațiile bursiere ale primelor companii românesti tranzacționate;

• La 25 septembrie 1883 are loc inaugurarea Castelului Peleş din Sinaia, leagănul Dinastiei române, ridicat de Regele Carol I cu bani provenind din caseta personală;

• În 1884 este introdusă, în Bucureşti, prima linie telefonică;

• La 1/13 mai 1885 este recunoscută autocefalia Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhatul Ecumenic de la Constantinopol;

• În 1885 se deschide Grădina Botanică la Cotroceni;

• La 23 aprilie 1887, Catedrala mitropolitană Iași este sfințită, în prezența Familiei Regale a României;

• În 1888 este inaugurat Ateneul Român;

• La 14 martie 1895 se inaugurează, în Bucureşti, Fundaţiunea Universitară „Regele Carol I“, actuala Bibliotecă Centrală Universitară „Regele Carol I“;

• În septembrie 1895 a fost inaugurat Podul Carol I de la Cernavodă, construit la inițiativa regelui. La data aceea, podul peste Dunăre era cel mai lung pod din Europa continental;

• La 8 iunie 1897 se aşază piatra fundamentală a Palatului „Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie“, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta. Palatul este inaugurat în anul 1900, prima şedinţă a Consiliului de Administraţie în noul sediu având loc la 15 iunie;

• Între anii 1895 – 1910 este modernizat portul Constanţa;

• În 1901 este inaugurat Palatul Poştelor din Bucureşti (actualul Muzeu Naţional de Istorie a României);

• La 27 ianuarie 1903 este fondată, la Bucureşti, „Confederaţia Patronală UGIR (Uniunea Generală a Industriaşilor din România)“, ce îşi propunea dezvoltarea economică şi modernizarea societăţii româneşti;

• În 1904, România ocupă locul al patrulea în Europa, în raport cu numărul populaţiei (după Elveţia, Germania şi Suedia), la numărul de telegrame trimise (peste 2 milioane şi jumătate);

• La 17 ianuarie 1906 este promulgată prima „Lege a Brevetelor de Invenţie“ şi se înfiinţează Biroul Brevetelor, denumit astăzi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Anterior, în anul 1879, România produsese prima „Lege a mărcilor“;

• La 6 iunie 1906 are loc inaugurarea Expoziţiei Naţionale Române din Bucureşti;

• În anul 1906, sub domnia lui Carol I se construiesc 40 de spitale rurale, dintre care unele sunt în funcţiune şi astăzi;

• În 1908 se înfiinţează „Observatorul Astronomic“ cu planetariu („Observatorul Popular“);

• În acelaşi an ia fiinţă Direcţia Generală a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă, sub conducerea lui Anghel Saligny;

• Sub sceptrul lui Carol I se fondează mai multe universităţi şi colegii naţionale (licee), pe întreg teritoriul ţării, cele mai multe dintre ele funcţionând până în ziua de astăzi;

• La 1 decembrie 1912 a fost întemeiată ,,Federaţiunea Societăţilor Sportive din România” (F.S.S.R.), care cuprindea douăsprezece comisii (atletism, fotbal, rugby, scrimă, ciclism, tir, canotaj, tenis, natație, gimnastică, oină, sporturi de iarnă). Primul președinte al federațiunii a fost Principele moștenitor Ferdinand. Actualmente, România are 57 de federații naționale sportive;

• În 1912, ca urmare a înfrângerii Bulgariei în cel de-Al Doilea Război Balcanic, România se extinde spre sud, Cadrilaterul fiind încorporat Regatului; Tratatul de pace a fost semnat la București, iar restigiul țării noastre a crescut la nivel internațional.

Sursă documentare:

România Regelui Carol I, NoiMediaPrint, 2009.

sursa foto: Dobrogea de altadată/Facebook